Styrelsen för Åhus BK 2023

Uppdragsbeskrivning Styrelsen.pdf

Samordningsansvarig 

ordforande@ahusbk.se

Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Uppdrag

-   Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

-   Styrelsen har det yttersta ansvaret för Åhus Brukshundklubbs verksamhet och ekonomiska förvaltning.

-   Enligt stadgar ska den operativa verksamheten inom olika områden ledas av grupper.

-   Sammankallande i grupperna tillsätts av styrelsen.

-   Den sammankallande lämnar förslag på övriga ledamöter i gruppen till styrelsen som därefter fattar beslut.

-   Respektive grupp har att planera, genomföra och utveckla sin verksamhet enligt av styrelsen givna riktlinjer och mål, uppdragsbeskrivningar

    och inom fastställda ekonomiska ramar.

-   Varje grupps uppgift, ansvar och beslutanderätt framgår av följande arbetsordningar.

-   Styrelsen har till uppgift att ”Hälsosamt 2022” projektet genomsyras inom hela klubbens organisation och styrelsen ansvarar för att klubben

     följer den verksamhetsplan som beslutas mellan Kristianstads brukshundklubb och Åhus Brukshundklubb.

 


 

 Som medlem är du alltid välkommen att kontaka styrelsen med tankar, frågor och idéer på ordforande@ahusbk.se 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär 1 gång i månaden är det möte. 

 

KLICKA NEDAN FÖR ATT KOMMA TILL

 Stadgar för lokalklubb

 

  

      

 

Styrelsen

 

Ordförande

 

Jan Börjesson  073-625 44 74

ordforande@ahusbk.se


vice Ordförande

Sven H

Sven Håkansson 0709-668 418

viceordf@ahusbk.se


Sekreterare

 

Christel Jönsson 076-040 86 13

sekreterare@ahusbk.se


Kassör

kassor@ahusbk.se


 Ledamot

Gunnel Almquist

Gunnel Almquist 0733-860 505

gunnel@handc.se 


 Ledamot

 

Johan Andersson 0701-484 950

johan.andersson@repipe.se


Ledamot

 

Ida Salomonsson 

ida_salomonsson@hotmail.com 


1:a Suppleant

Mette Marklund

Mette Marklund 0705-193 345

marklundmette@gmail.com


 2:a Suppleant

 

Ebba Månsson 0733-480 241

mansson.ebba13@gmail.com