Styrelsen för Åhus BK 2021

Uppdragsbeskrivning Styrelsen.pdf

Samordningsansvarig Christel Jönsson

ordforande@ahusbk.se

Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Uppdrag

-   Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

-   Styrelsen har det yttersta ansvaret för Åhus Brukshundklubbs verksamhet och ekonomiska förvaltning.

-   Enligt stadgar ska den operativa verksamheten inom olika områden ledas av grupper.

-   Sammankallande i grupperna tillsätts av styrelsen.

-   Den sammankallande lämnar förslag på övriga ledamöter i gruppen till styrelsen som därefter fattar beslut.

-   Respektive grupp har att planera, genomföra och utveckla sin verksamhet enligt av styrelsen givna riktlinjer och mål, uppdragsbeskrivningar

    och inom fastställda ekonomiska ramar.

-   Varje grupps uppgift, ansvar och beslutanderätt framgår av följande arbetsordningar.

-   Styrelsen har till uppgift att ”Hälsosamt 2022” projektet genomsyras inom hela klubbens organisation och styrelsen ansvarar för att klubben

     följer den verksamhetsplan som beslutas mellan Kristianstads brukshundklubb och Åhus Brukshundklubb.

 


 

 Som medlem är du alltid välkommen att kontaka styrelsen med tankar, frågor och idéer på ordforande@ahusbk.se 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär 1 gång i månaden är det möte. 

 

KLICKA NEDAN FÖR ATT KOMMA TILL

 Stadgar för lokalklubb

 

  

      

 

Styrelsen

 

 Ordförande

Ordförande Bild

Christel Jönsson 0760408613

ordforande@ahusbk.se

 

Vice ordförande

Bennie Ohlin 

Bennie Ohlin

 viceordf@ahusbk.se

 

Kassör 

Bo-o-hund

Bosse Fältman 0723247027

kassor@ahusbk.se

 

Sekreterare

5

Clifford Johansen

sekreterare@ahusbk.se

 Ledamot

Caroline Påhlsson

Caroline Påhlsson 0739077027

carolinepahlsson@gmail.com

 Ledamot

webbBitte1

Bitte Andersson  0708-28 93 08

hornabitte@gmail.com

 Ledamot

168

Karolina Rumberg 0735432050

ledamotkarolina@ahusbk.se

 Suppleant

Anders Johansson

Anders Johansson 0705847047

adalw@bikab.net

 Suppleant

Göran Hartlèn

 Göran Hartlèn 0706588244

tavling@ahusbk.se