Kursbeskrivningar (i alfabetisk ordning)

Här följer de generella beskrivningarna av våra kurser. Kursutbudet varierar beroende på efterfrågan och tillgång på instruktörer.
Mindre avvikelser från de generella kursbeskrivningarna kan förekomma. 

Agility nybörjare

Kursens syfte är att lära förare och hund grunderna i agility. Vi börjar med enkla hinder och grundreglerna för hur ett hinder ska klaras av. Vi får lära oss olika sätt att få med oss hunden och hur man kan göra för att styra hunden på distans. Ekipagen får också träna på att låta hunden ta ett par hinder i följd, dels för att hunden ska följa med till nästa hinder, också med utgångspunkten att klara hindret enligt gällande tävlingsregler. 

Hundens ålder: Från 12 månader
Förkunskaper: Inga

Agility fortsättning

Vi kommer att lägga stor vikt vid handling och kommunikationen mellan hund och förare - hur man på bästa sätt visar hunden vägen på en agilitybana. Vi kommer att träna vidare på olika hinderkombinationer samt inlärningen av slalom och kontaktfältshinder. Föraren ska få kunskap om hur ni som ekipage kan träna vidare och utvecklas. Övningarna individanpassas. Träningen bygger på glädje och samarbete mellan hund och förare! 

Hundens ålder: Från 12 månader
Förkunskaper: Agility nybörjare eller motsvarande kunskaper. Hunden bör kunna alla hopphinder och ska kunna vara lös och vistas med andra tränande ekipage.

Agility inriktad mot tävling

Kursen är för dig som vill vidareutveckla din handling och vara bäst när det gäller. Under kursens gång tränar vi agility med fokus på handling, har teoretiska genomgångar och diskuterar kring tävlingspsykologi. Målet är att du ska få kunskaper så att du kan prestera bättre ute på agilitytävlingar. Du bör ha grundkunskap om de vanligaste handlingsmanövrarna sedan tidigare. Kursen syftar till dig som tävlar eller vill tävla i klass 1. Kursen kommer innehålla till stor del handlingsövningar och banträning. Vi kommer fördjupa oss i olika handlingstekniker samt inlärning av slalom och kontaktfältshinder. Träningen individanpassas i förhållande till er förkunskap och vilka mål ni har. All träning grundar sig i ett gott samarbete och glädje mellan hund och förare.

Hundens ålder: Från 12 månader
Förkunskaper: Hunden ska kunna hoppa en enklare bana, ska kunna alla hopphinder och tunnel samt påbörjad träning på kontaktfältshinder och slalom. Hunden ska kunna vara lös och vistas med andra hundar och förare.

Allmänlydnad – grundkurs

Detta är en kurs för dig som vill utveckla samarbetet, relationen och lydnaden med din hund. Vi tränar sådant som ingår i vardagslydnaden, till exempel kontaktövningar, gå fint i koppel, hundmöten, inkallning, sitt, ligg, stanna kvar. I kursen får din hund även prova på någon form av nosarbete. Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt, ett utvecklande samarbete och en god relation.

Hundens ålder: Från c:a 6 månader
Förkunskaper: Inga

Allmänlydnad fortsättning

Vi jobbar vidare med allmänlydnaden och grunderna som deltagarna har skaffat sig ifrån tidigare allmänlydnadskurs. Svårigheterna på övningarna utökas och vi kommer att ställa större krav på hundarna. Vi kommer att göra passivitetsövningar, relationsövningar och allmänlydnadsmoment som sitt och ligg kvar, inkallningar etc. Vi jobbar vidare med följsamheten. Vi kommer även att ta upp olika aktiveringsformer för sin hund med olika former av nosarbete. Vidare kommer vi att trycka på vikten av att ha roligt tillsammans med sin hund, så det kommer att bli någon lek också under kursens gång. Krav för att delta i kursen är att man har gått en allmänlydnadskurs tidigare eller har motsvarade kunskaper. 

Hundens ålder: Från c:a 10 månader
Förkunskaper: Allmänlydnadskurs eller motsvarande kunskaper

Allmänlydnad fortsättning, inriktning mot tävling

Vi jobbar vidare med allmänlydnaden och ökar nu svårigheten ytterligare genom störnings- och miljöträning varvat med inslag av tävlingsmoment. Vi kommer att arbeta med överträning av vissa övningar, t ex inkallning och kvarsittande, så att dessa verkligen fungerar i alla situationer oavsett vad som händer runt omkring, varvat med moment inom tävlings- och brukslydnad, t ex platsliggande, linförighet och fritt följ.
Kursen riktar sig både till dig som är nyfiken på tävling, men passar även dig som vill fortsätta utveckla relationen och ha roligt tillsammans med din hund. Kursen kräver egen träning mellan kurstillfällena.

Hundens ålder: Från c:a 10 månader
Förkunskaper: Allmänlydnadskurs eller motsvarande kunskaper

Aktiveringskurs

I denna kurs får du prova olika sätt att aktivera din hund, till exempel:

· Miljö och aktivitetsbana
· Spår och nosaktivering av olika slag
· Rallylydnad
Bra sätt att aktivera dig och din hund är att bygga en egen bana eller nyttja skog och trädgård. Använda lekplatser, parker, parkbänkar, stockar i skogen, bryggor mm. Ställ hinkar upp och ner i trädgården, leta, sök. Bollar, göm, lek, dra, kasta. Vi hjälper varandra med idéer, bygger och aktiverar våra hundar. Alla tips är välkomna!

Hundens ålder: Från c:a 6 månader
Förkunskaper: Inga

Boot camp med Humle & Dumle

För dig som vill ha nya utmaningar i träningen! Vi jobbar med miljöträning och olika former av störningar. En form av allmänlydnadsträning där tempot är högt och vi också har högt i tak. Vi arbetar med positiva metoder och utvecklar kontakt, samarbete och glädje. När Humle & Dumle är i farten kan vad som helst hända!

Hundens ålder: Från c:a 6 månader
Förkunskaper: Inga

Brukskul med Humle & Dumle

En kurs för dig som är nyfiken på att prova bruksgrenen spår. Grenen består av tre delar: Spår, lydnad och budföring. Målet är att du efter genomförd kurs: - Tillsammans med din hund har spårat ett c:a 300 m långt personspår - Lärt din hund att hitta och markera föremål i spåret

- Lärt dig och din hund lydnadsmomenten i appellklass (linförighet, framförgående, inkallning, läggande under gång, hopp över hinder samt platsliggande i grupp).
- Lärt din hund att springa till en mottagare på 50 meters avstånd - Förhoppningsvis också haft riktigt ROLIGT tillsammans med din hund och övriga kursdeltagare Kursen kommer att avslutas med en liten träningstävling där syftet i första hand är att deltagarna ska få prova på att träna under tävlingsliknande former och få möjlighet att stämma av hur långt man kommit i den egna träningen. Kursen är öppen för alla som är intresserade av att träna och ha roligt med sin hund. Det förutsätts att du är intresserad av att träna momenten på ett tävlingsmässigt sätt.
För att få deltaga i officiella brukstävlingar krävs att hunden är renrasig och registrerad i SKK. 

Hundens ålder: Från c:a 9 månader
Förkunskaper: Allmänlydnadskurs eller motsvarande kunskaper. Då vissa moment utförs med okopplad hund bör du även kunna träna med din hund lös när andra hundar är i närheten.

Hoopers

Hoopers är en hundsport där målet är att bemästra en hinderbana bestående av så kallade hoops (bågar), tunnlar, tunnor och staket utan fel. Hoopers passar för alla hundar oavsett ras, storlek eller ålder. Till skillnad mot agility behöver hunden inte hoppa, utan banan har hoops (bågar) som hunden måste passera genom och andra typer av hinder som hunden antingen måste springa igenom (tunnlar), bakom (staket) eller runt (tunnor) för att ändra riktning. Förarens roll är att dirigera hunden från en speciell plats med endast kroppsspråk och ljudsignaler. 

Hundens ålder: Från cirka 4 månader.
Förkunskaper:  Inga 

Hundpromenader

Går din hund upp i varv vid hundmöte på promenaderna? Vill den fram och hälsa på alla den möter? Skäller den på andra hundar eller gör den kanske t o m utfall?

Vill du utvecklas som hundägare och bli bättre på att läsa både din hund och andra hundars kroppsspråk? Vi varierar rundorna så att hundarna ska få testa på olika miljöer. Bra med både bilar, cyklister som en avslappnande skogsrunda. Tanken är att lära hundarna vara trygga och avslappnade i närheten av andra hundar samtidigt som de får möjlighet att utveckla sitt hundspråk. Under promenaden går instruktören runt och ger lärorika råd om vad just du kan göra med din hund för att få den att slappna av. Ibland tar instruktören över och går med din hund för att skapa rätt stämning hos din hund och även i gruppen. Du kan se detta som lydnadslärande för dig som hundägare och din hund. Vi arbetar med både hänsyn och avstånd till varandra. Det är bra miljöträning för alla. Lär dig att bli en bra ledare och samarbeta med din hund för trygghet och avslappning.

Har du en valp eller en gammal hund? Då kan du gå med en stund tills hunden blir trött och avvika när det passar er.


Varje torsdag året runt samlas vi vid vårdcentralen i Åhus kl 18.00 och går i ca 2 timmar. Oavsett väder så går vi med våra hundar. Du avviker när du vill.
Medtag hund i vanligt koppel (ej flexikoppel). Gott godis och vatten till hunden.
Kläder efter väder.

Hundens ålder: Från 12 veckor 
Förkunskaper: Inga

Frågor? Kontakta PatrikHaaks Hundtjänst

Lär din hund att frysmarkera

En frysmarkering innebär att hunden markerar ett föremål eller en doft genom att den står stilla ("fryser") med nosen riktad mot föremålet/doften.
Frysmarkering kan användas i specialsök, nosework, spår eller bara som en fokusövning.

Målet med denna kurs är att hunden ska kunna utföra en bra markering som sedan kan användas inom valfri gren.

Hundens ålder: Från c:a 4 månader
Förkunskaper: Inga

Nosaktivering

Nosaktivering är hjärngympa för hunden! 
Hundens primära sinnesorgan är luktsinnet. Alla hundar mår bra av att få arbeta med nosen regelbundet. Nosaktivering ger hunden mental stimulans som gör att den blir  lugn och nöjd. 
I denna kurs får du prova på olika typer av nosaktivering, t ex spår, specialsök och uppletande av föremål. 

Hundens ålder: Från c:a 4 månader
Förkunskaper: Inga

Nose work

I nose work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter på olika platser. De dofter som hunden ska lära sig att hitta och markera i tävlingsform är eukalyptus, lagerblad och lavendel, men samma princip kan tillämpas på vilken doft som helst som man har hemma (eller vill hitta): tepåsar, kryddor, kantareller – det är bara fantasin som sätter gränser! Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. I nose work-tävlingar ingår fyra olika moment: behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. Nose work är en aktivitet som alla hundar och hundförare kan ägna sig åt, oavsett om du är tävlingsintresserad eller bara vill aktivera din hund. 

Hundens ålder: Från c:a 6 månader
Förkunskaper: Inga

Personspår för nybörjare

Alla hundar behöver någon form av mental aktivering för att må bra. Ett personspår innebär att man lär hunden följa ett spår som en människa har gått. Hunden arbetar med markbunden vittring. För många hundar är spårarbete det mest uppskattade nosarbetet. 
I denna kurs får du lära dig allt om hur du kommer igång med personspår, som är en kul och nyttig aktiveringsform. 

Hundens ålder: Från cirka 4 månader.
Förkunskaper:  Inga 

Pre-Agility

Kursen för dig som vill träna och tävla i agility eller någon annan hundsport i framtiden! 
Vi kommer bland annat jobba med belöningsutveckling (leksaker och godis), shejping/klickerträning, stadga (stanna kvar), svängar och inkallning.
Ett bra komplement till en vanlig valpkurs, eller för dig som redan har koll på grundläggande allmänlydnadsträning. 

Hundens ålder:  Minst 12 veckor, max 10 månader. Hunden ska vara grundvaccinerad enligt SKK:s regler. Detta kontrolleras i samband med kursstart. 
Förkunskaper: Inga

 

Problemhundskurs

En individanpassad kurs för dig som vill ha hjälp med din hund och med det som du tycker är ett problem för just dig. Kursen passar utmärkt för hundar som kanske inte klarar av att vara i en vanlig kursmiljö. Individuell träning och coachning, 2 x 30 minuter (ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen denna dag). Övrig tid får man även möjlighet att titta på andra ekipage och ta del av träningstips.

Hundens ålder:  För alla åldrar. 

Förkunskaper: Inga

Instruktör: Patrik Haak

Rallylydnad nybörjare

För dig som vill lära dig grunderna i rallylydnad, en gren där hund och förare tar sig genom en bana där ni ska utföra olika moment, t ex sitt, ligg, stå, tempoväxlingar, slalom och cirkel. Varje moment illustreras av en skylt som med bild och text beskriver hur övningen ska utföras. Rallylydnad bygger på glädje och samarbete mellan förare och hund. Obegränsad kommunikation med både röst och tecken är tillåtet. Under banans gång får man prata och berömma sin hund hur mycket man vill. Detta gör att hunden hela tiden får positiv feedback och tycker det är roligt att samarbeta med dig. Som bonus ökar kontakt och följsamhet. 

Hundens ålder: Från c:a 8 månader
Förkunskaper: Allmänlydnadskurs eller motsvarande kunskaper. I nybörjarklass är hunden hela tiden kopplad. 

Rallylydnad fortsättning

Denna kurs passar dig som har lärt dig grunderna i rallylydnad och nu vill fortsätta utvecklas inom sporten. Nya moment lärs in och utmaningarna ökar, men vi bygger också vidare på glädjen och samarbetet mellan förare och hund.

Hundens ålder: Från c:a 10 månader
Förkunskaper: Rallylydnad nybörjare eller motsvarande kunskaper. Från och med fortsättningsklass arbetar man med okopplad hund på banan och du bör därför kunna träna med din hund lös när andra hundar är i närheten.

Slyngelkurs

Har din gulliga och lydiga valp blivit en odåga med bomull både i och mellan öronen? Då är det här kursen för er! I den här kursen jobbar vi med att återuppta kontakten och bibehålla den trots störningar runt omkring. Passivitetsövningar ingår också, där hunden får lära sig att vara lugn när det behövs. Vi jobbar med positiva metoder och ser till att både hund och förare lyckas med övningarna. 

Hundens ålder: Från cirka 9 månader.
Förkunskaper: Inga.

Specialsök grund

I denna kurs använder vi oss av leksaken röd KONG, för att lära hundarna grunden till att söka.

Målet är att nå ut med info om specialsök samt lära ekipage hur man kan aktivera sin hund. Föraren lär sig att utbilda sin hund att söka, hitta och markera röd Kong i olika miljöer. Specialsök är för alla som vill aktivera sin hund med hjälp av dess luktsinne enligt ovan. 

Hundens ålder: Från c:a 6 månader
Förkunskaper: Inga

Specialsök fortsättning

I denna kurs går vi vidare med de olika delarna av specialsöket. Vi utvecklar hundens motivation, lek, att vilja söka, hitta, markera m.m Övningar vi tränar är t ex finsök, höga/låga gömmor, uthållighet i sök och markering samt anvisnings/dirigeringsövningar och samarbete. Föraren lär sig förståelse för hur hunden arbetar i söket och belöningstiming.

Hundens ålder: Från ca 6 månader
Förkunskap: Specialsök grund eller liknande. Hunden ska kunna doften röd kong.

Specialsök tävlingskurs

I denna kurs går vi vidare med de olika delarna av specialsöket med inriktning mot tävling.
Vi vidareutvecklar hundens motivation att vilja söka, hitta och markera m.m
Vi tränar på att föraren ska kunna läsa sin hund, få förståelse för hur en ”tävlingsbana” kan vara upplagd samt hur hundens arbete bedöms. Föraren lär sig hur hunden arbetar i söket och hur man bör träna och tänka inför framtida tävling.
Övningar och träningsupplägg kommer framför allt vara inriktade mot tävling.
 
Hundens ålder: Från c:a 6 månader
Förkunskap: Specialsök fortsättning eller motsvarande kunskaper. 

Sund med hund

Ett fysiskt träningspass som föraren utför tillsammans med sin hund på den nivå som man klarar av. Träningen anpassas efter varje ekipage. Uppvärmning innan och stretching efteråt. 

Hundens ålder: För alla åldrar
Förkunskaper: Inga

Tävlingslydnad startklass

Kursen är för dig som har kommit en bit på väg med din hund och som vill ha nya utmaningar i träningen. Under kursen kommer vi att gå igenom samtliga moment i tävlingslydnadens startklass. Målet är att stärka samarbetet och att både hund och förare ska ha roligt tillsammans på planen under och mellan momenten.

Kursen kommer att avslutas med en liten träningstävling där syftet i första hand är att deltagarna ska få prova på att träna under tävlingsliknande former och få möjlighet att stämma av hur långt man kommit i den egna träningen. Du behöver inte vara en extrem tävlingsmänniska, men du ska ha intresse för att träna moment på ett tävlingsmässigt sätt.
Kursen kräver egen träning mellan kurstillfällena.

Hundens ålder: Från c:a 10 månader
Förkunskaper: Allmänlydnadskurs eller motsvarande kunskaper. Då vissa moment utförs med okopplad hund bör du även kunna träna med din hund lös när andra hundar är i närheten. 

Valpkurs

Att gå valpkurs är ett bra sätt för dig och din valp att göra något roligt tillsammans som stärker er relation. Att få vistas bland andra hundar och människor utanför hemmet är också en viktig del av den miljöträning som ligger till grund för en trygg och harmonisk vuxen hund. Valpen får träna på att fokusera och lyssna på dig trots att det händer en massa andra spännande saker runt omkring. Vi tränar kontakt, följsamhet och påbörjar inlärning av grundläggande kommandon som t ex sitt, ligg och stanna kvar. Vi arbetar med positiv förstärkning och med målet att valparna ska känna glädje och trygghet tillsammans med sin förare. 

Hundens ålder: Från 12 veckor (grundvaccination enligt SKK:s rekommendationer ska vara genomförd)
Förkunskaper: Inga

Viltspår för nybörjare

I denna kurs får du möjlighet att prova viltspår från grunden. Viltspår är en spårform där spåret läggs med hjälp av blod och en skank från klövvilt. Syftet med viltspår är huvudsakligen att träna hunden för eftersök av skadeskjutet eller trafikskadat vilt, men det är också en spännande och rolig aktiveringsform som passar alla hundar. Kursen är vänder sig till dig som är nybörjare. Några speciella förkunskaper behövs inte hos varken förare eller hund.  
Rekommenderad utrustning för hunden är spårsele och spårlina (10 m). Ta även med fika, något att sitta på samt vatten och godis eller annan belöning till hunden varje gång. 

Hundens ålder: Från c:a 4 månader
Förkunskaper: Inga

 

Valpkurs med bred inriktning

I denna kurs kombinerar vi de vanliga i allmänlydnad med lekfulla förberedande övningar för Agility, Rallylydnad, Lydnad och Bruks! Olika typer av miljöträning kommer ingå så som stadsvandring, mörkerträning, ljud och olika underlag mm. Vi provar på Spår, Sök och Skogs-Agility. Alla övningar bygger på att stärka hundarna, göra dem trygga och skapa en positiv känsla till att lära sig nya saker. Allt för att skapa en fin team-känsla mellan hund och förare! 

Hundens ålder: 12 veckor - c:a 6 månader. Hunden ska vara grundvaccinerad enligt SKK:s regler. Detta kontrolleras i samband med kursstart. 
Förkunskaper: Inga