Provtillfällen 2023Åhus Brukshundklubb anordnar kvällsprov i klass 2 den 9/5-23
 
Domare: Maria Gabrielsson
Provledare: Jessica Dehlin
Anmälningsavgift 350 kr
 
Maila din anmälan till: specialsok@ahusbk.se senast tisd den 18/4.
Bifoga namn på förare och hund, telefonnummer, hundens reg nr/TAVLIC, ras samt klubbtillhörighet och medlemsnummer i SBK.
 
Vid överanmälan sker lottning. Betala inte förrän ni har bekräftad plats. Betalningsinformation mailas ut tillsammans med PM.
Välkomna !

  

Åhus Brukshundklubb anordnar prov i specialsök klass 1 den 18 mars 2023

Anmälan skickar du till: specialsok@ahusbk.se

Ange förarens namn, telefonnummer, klubbtillhörigheten och SBK medlemsnummer. Ange även hundens registrerade namn, födelsedata, ras samt registreringsnummer/TAVLIC.

Lottning kommer att ske vid överanmälan.

Betalningsinformation meddelas i PM efter bekräftad plats.

Anmälningsavgift: 300 kr.

Sista anmälningsdag: 1 mars -23

Domare: Stellan Carlsson, Thomas Hallkvist

Provledare: Barbro Jönsson

Eventuella frågor mailas till barbro.hovby@gmail.com