2022-11-02

NYCKLAR OCH KODSYSTEM

              

Lås/ kodsystem finns för:                                                                                        Antal uttagna nycklar:

                     

1.                   Enbart Entrédörren, Backupnyckel                                                         3st

2.                   A o B-nyckel. Samtliga dörrar utom entré och styrelseförråd.      37st

3.                   C-nyckel. Enbart dörren till salen.                                                            3st

4.                   Entrédörren. Kod                                                         

5.                  Styrelseförrådet. Kod +  nyckel BKDJHD                                               3st  

6.                   Säkerhetsskåp (pistol). Kod + nyckel 93087                                         2st

7.                   Vapenskåpet. Kod.

8.                   ASG boden 2 lås                                                                                             2st + 2st

9.                   Agility/Rallyboden. Kod + nycklar                                                            2st

10.                 Postboxen nyckel CK-224                                                                           2st

11.                 Gräsklipparen                                                                                                 2st

 

 Policy för hantering av nycklar

Ansvarig: Kassör ÅBK

 Behöriga för att erhålla backupnyckel till Entrédörren är enbart Ordförande, Vice Ordförande och Kassör.

 Behöriga för att erhålla en nyckel av typ A eller B är förutom Styrelsen, Instruktörer och Gruppansvariga.

Även annan kan erhålla en nyckel efter beslut i Styrelsen.

 Behöriga för att hämta ut nya nycklar hos City-låset är Nyckelansvarig eller annan styrelsemedlem efter beslut i Styrelsen.

 Samtliga utlämnade nycklar ska diarieföras och signeras. Efter avslutade uppdrag ska samtliga nycklar återlämnas till nyckelansvarig.

 

Policy för hantering av koder

Ansvarig: Kassör ÅBK

 Koder ska bytas minst 2 ggr per år.

 Vid kodbyte informeras om kodbytet, via Hemsidan, minst två veckor innan bytet.

 Den ”gamla” koden ligger kvar minst två veckor efter bytet innan den tas bort.

 Samtliga koder som lämnas ut ska diarieföras.

 

 Diarieförd kod skickas automatiskt till diarieförd medlem vid kommande kodbyte.