Så använder du Lifepak CR Plus – steg för steg

  1. Börja med att konstatera att personen har hjärtstillestånd
  2. Ställ ned Lifepak CR Plus på marken/golvet och öppna locket.Defibrillatorn slås då på och röstmeddelanden kommer vägleda dig genom de olka stegen.
  3. Ta bort kläder från personens överkropp så att bröstet frigörs. Bröstkorgen kan behövas torkas av om   personen är blöt. Har personen mycket hår kan man behöva snabbt raka bröstet så att elektroderna       fäster.
  4. Avlägsna skyddsfilmen med det röda handtaget genom att dra nedåt. Detta gör så att elektroderna frigörs. Öppna paketet helt och ta ut elektroderna.
  5. Ta bort elektroderna från hjärtstartaren, en i taget.
  6.  Sätt elektroderna på personens bröst så som bilderna visar.
  7.  Lyssna på röstmeddelandena och rör inte patienten om du inte får instruktioner om att göra det. Det är viktigt att kontrollera att ingen rör personen och att det inte finns någon kontakt med personen innan du trycker på defibrilleringsknappen på hjärtstartaren, när du fått instruktioner om att göra det.
  8.  Om personen börjar röra på sig eller andas är det bara att låta elektråderna sitta kvar på personen och låta dom vara kopplade till Lifepag CR Plus. Om det är möjligt så ska personen läggas i framstupa sidoläge.

 

Du kan inte göra fel med Lifepak CR Plus

Det absolut viktigaste att veta när du använder en Lifepag CR Plus är att du inte kan göra fel. Hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen på den drabbade personen och rekommenderar användaren att ge en stöt endast om det är nödvändigt. Finns det tecken på att hjärtat inte stannat så kan inte personen chockas. Du får tydliga och enkla instruktioner genom Lifepak CR Plus inspelade meddelanden som hela tiden berättar vad du ska göra.

Du blir guidad genom hela förloppet och kan inte skada personen med Lifepak CR Plus så du kan känna dig trygg under din insats.