Provet arrangeras av Åhus Brukshundklubb www.ahusbk.se

Domare: Johan Gullberg och Jörgen Nilsson
Provledare: Johan Gullberg
Biträdande provledare: Monica Matysiak
Maila din anmälan till (matysiakmonica@gmail.com) senast den 25/9
Bifoga namn på förare och hund, reg nr/TAVLIC, ras, klubbtillhörighet samt medlemsnummer i SBK.
Vid fler anmälda sker lottning. Betala inte förrän ni har bekräftad plats. Betalningsinformation kommer med PM.
Anmälningsavgift: 350 kr
Sista anmälningsdag: 25 september
 
Vi följer FHM och SBK riktlinjer för Coronapandemin.
Håll avstånd, kom inte om du är sjuk, visa hänsyn.
Tänk på att provet hålls inomhus och kan därför inte vara publik inne 
 
VÄLKOMNA!