Bra att veta om våra hundkurser:

Som hundägare är det viktigt att träna sin hund så att den fungerar väl i samhället. Vår kursverksamhet är en viktig del i denna träning. Vi strävar efter att ha ett brett och attraktivt kursutbud som motsvarar våra medlemmars önskemål.  Målet är att alla ska känna att de får den hjälp och stöd som behövs utifrån varje individs förutsättningar och behov. Vi vill att vår klubb ska vara en självklar mötesplats där alla ska kunna trivas, ha roligt och utvecklas tillsammans med såväl två- som fyrbenta vänner.

På Åhus Brukshundklubb är ALLA hundar (och deras människor) lika välkomna. 

 • Vi följer Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. Läs mer här
 • All hundträning och verksamhet med hundar ska utgå från positiva metoder. 
 • Vi låter inte hundarna hälsa på varandra utan att först fråga föraren om det går bra. 
 • Vi respekterar våra hundars behov av integritet och hälsar/klappar därför inte på andras hundar utan att först fråga föraren om det går bra. 
 • Vi rastar våra hundar på anvisad plats, plockar upp efter våra hundar och slänger påsarna i soptunnorna vid parkeringen.
 • Vi rastar inte hundar på eller invid appellplanen och agilitybanan.
 • Vi talar om för andra om vi har tik som löper och försöker minimera störningen för andra hundar under träning.
 • Under träning visar vi hänsyn till andra, och accepterar också att det förekommer störningar.

Om belöningar:

 • Belöningar är väldigt viktigt i all form av träning med positiva metoder.
 • Vi ser gärna att kursdeltagare belönar mycket och ofta, och helst också använder olika typer av belöning.
 • Om godis används som belöning  är mjukt godis i små bitar att föredra. Då går det snabbt för hunden att få sin belöning - bekräftelse på att den har gjort rätt. 
 • Vi rekommenderar inte torrfoder om det inte är så att din hund specifikt "går igång" på just det. Vår erfarenhet säger dock är att de flesta hundar inte tycker torrfoder är så intressant att det är värt att jobba för när den utsätts för störningar. För att öka hundens motivation - prova därför att ha lite extra smaskigt specialgodis som du bara använder i samband med träning. 
 • Tänk på att det för hunden är mycket svårare att träna och prestera under störning jämfört med när den är hemma i sin trygga och invanda miljö. Tycker du att din hund är mer intresserad av att andra hundar eller att nosa på marken när du tränar så har du förmodligen inte tillräckligt bra belöningar för just den situationen. Belöningarna måste därför anpassas efter svårigheten
 • Vill du ha tips och råd om hur du på bästa sätt belönar din hund – fråga din instruktör. Du kan också fråga din hund  det är faktiskt den som avgör vilken belöning som är mest åtråvärd för det arbete vi vill att den ska utföra. 

Vaccinationer

För att få deltaga i våra kurser ska din hund vara vaccinerad enligt SKK:s bestämmelser. Läs mer om detta här. 

 • Valpar ska ha fått sin andra vaccination mot valpsjuka vid lägst 10 veckors ålder. 
 • Hundar över ett år ska vara vaccinerade vid lägst 10 månaders ålder och den senaste vaccinationen får inte vara äldre än fyra år gammal. 
 • Besökande och deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos).
 • Vaccination mot parvovirusinfektion, smittsam leverinflammation (HCC) och parainfluensa ("kennelhosta") rekommenderas! 

Förhindrande av smittspridning:

 • Om din hund visar tecken på att ha en smittsam sjukdom (t ex hosta, feber, kräkningar och/eller diarré) - låt hunden stanna hemma. Chansa inte att det "nog bara är något tillfälligt" eller att hunden "nog bara har ätit något olämpligt". 
 • Tänk på att även hundar utan symptom kan sprida smitta - håll avstånd och låt inte hundarna hälsa "nos mot nos". 
 • Låt inte hunden dela vattenskål, leksaker etc med andra hundar. 

Genom att vi alla tar ansvar förhindrar vi att smittsamma sjukdomar sprids på klubben!