Vision och övergripande mål

Vision & mål för ÅBK from 2022.pdf

Vision 2022–2026 för Åhus Brukshundklubb

 

”Åhus Brukshundsklubb är det självklara valet för alla som har ett hundintresse och erbjuder såväl kunskap, utbildning, delaktighet och samverkan.

Medlemmar och besökande tas alltid emot med en öppen och välkomnande inställning.”

 

 

Mål, kortsiktigt, 2022 & 2023, för Åhus Brukshundklubb

I Åhus Brukshundklubb;

-        Ökar vi Vi-känsla och delaktigheten.

         Uppföljning Medlemsenkäter 2 ggr/år

 

-        Genomför vi minst 2 tävlingar/år inom Agility, Rallylydnad, Hoopers, Spår, Sök, Lydnad, Specialsök.

         Uppföljning i samband med årsredovisning.

 

-        Genomföra minst 2 valpkurser/år

         Uppföljning i samband med årsredovisning

 

-        Utbildar vi 2 nya Tävlingsledare, 2 nya Tävlingssekreterare och minst 2 nya Instruktörer/år

        Uppföljning i samband med årsredovisning.

 

-        Erbjuder vi fortbildning för instruktörer minst 1 ggr/år

         Uppföljning i samband med årsredovisning

 

-        Genomför vi minst 2 medlemsaktiviteter per termin

         Uppföljning i samband med årsredovisning.

 

-        Utvecklar vi samverkan med Kristianstads BK enligt projekt ”Hälsosamt 2022”, samt tar fram projekt- och verksamhetsplan enligt beviljad ansökan.

         Uppföljning 1 ggr/kvartal, återkoppling till SBK

 

 

Mål, Långsiktigt, 2024 – 2026, för Åhus Brukshundklubb

I Åhus Brukshundklubb;

 

-        Följer vi de stadgar som SBK fastställt

        Uppföljning 1 ggr/år i samband med Årsbokslut

 

-        Ökar vi antalet medlemmar med minst 10%

         Uppföljning 1 ggr/år i samband med Årsbokslut

 

-        Utbildar vi nya Tävlingsledare, Tävlingssekreterare och Instruktörer med minst 2 personer/ grupp/ år under perioden.

         Uppföljning i samband med Årsbokslut.

 

-        Utbildar vi minst 2 Domare under perioden.

        Uppföljning 1ggr/år i samband med årsbokslut.

 

-        Erbjuder vi fortbildning för instruktörer minst 1 ggr/år

         Uppföljning i samband med årsredovisning

 

-        Känner medlemmarna att det råder jämställdhet, mångfald samt att det inte råder någon diskriminering i något sammanhang.

        Uppföljning 1 ggr/år i samband med Årsbokslut genom enkät till alla medlemmar

 

-        Arbetar klubben aktivt för att motverka alla former av favorisering och jäv.

        Uppföljning 1 ggr/år i samband med Årsbokslut genom enkät till alla medlemmar

 

-        Arbetar klubben aktivt för en trygg och bra arbetsmiljö för alla.

        Uppföljning 1 ggr/år i samband med Årsbokslut där det skall beskrivas vilka åtgärder som vidtagits under året.