Efterlysning

Vi söker dig som kan tänka dig att bidra till något, stort som smått. Alla bidrag behövs.

Du behöver inte vara bra på något särskilt för att bidra i verksamheten

Det är framför allt väldigt trevligt att ingå i någon form av gemenskap. Man träffar mycket nya människor och får nya vänner.

 

Saker som alltid behövs hjälp med är: 

Utbildningar

För att hålla de kurser som efterfrågas så behövs alltid tillskott i instruktörsgruppen

Du kan också delta som hjälpinstruktör.

Tävlingar

Vid tävlingar behövs ofta hjälp med protokollhämtning,  siffervisning, spårläggning m.m.

Är du sugen på något mer avancerat så behöver vi utbilda både egna domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare. Utbildningarna bekostas självklart av klubben.

Servering

Serveringen är öppen vid alla större aktiviteter och all hjälp där mottages tacksamt.

 Underhåll

Våra fastigheter och appell/ agilityplaner behöver underhållas.

Naturområdet runt klubben kan behöva röjas och rensas upp.

Administrativt arbete

Varje år behövs kandidater till vakanta platser i styrelsen eller andra administrativa uppgifter.

 

Som du ser så finns det mycket som du kan hjälpa till med.

Fyll i formuläret till höger och skicka in det så kan vi träffas och vi kan berätta mer.

Obs! Du förbinder dig inte vid något bara för att du skickar in.

 

Väl mött framöver

Styrelsen i Åhus Brukshundklubb

Fyll i formuläret

Efterlysning

Vi behöver din hjälp inom flera områden i verksamheten. Klicka  för det eller de områden där du kan tänka dig att hjälpa till. Du kan också skriva med fritext under "Övrigt".

Naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt. 


 

Du förbinder dig inte för något bara för att du skickar in.

Skicka in så återkopplar vi och så kan vi ses och prata mer