Ställplats samt uthyrning av lokaler

Ställplats för Husbil/ Husvagn

Bokning av ställplats görs på. hyra@ahusbk.se, Ange Namn och Reg Nr

Det finns tillgång till 6 st elplatser. Eluttagen sitter på byggnadens vänstra gavel sett framifrån.

Placering av Husbil/ Husvagn görs så att minsta avstånd mellan fordonen blir 4,0 meter.

Gästen har med sig egen elkabel.

Tillgång till toalett samt dusch och kök ingår. 

I klubbstugan finns möjlighet till WiFi.  Namn: 3Bredband-64D2   Lösen: A1F5QD85155

Rejäl appellplan, goda rastningsmöjligheter. 

 

Priser per dygn:                 Med el 250 kr

                                                 Utan el 150 kr

Betalning till SWISH nr. 123 36 985 45 och ange Namn och Reg. nr.

 

Adress:  Tippvägen 20, 296 35 Åhus, GPS koordinater: 55.924106, 14.262644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyra av lokaler

Klubbstuga samt Apellplan kan hyras av medlemmar i Svenska Brukshundklubben:

Privatpersoner, rasklubbar eller andra hundklubbar.

När man hyr stuga och appellplan hos oss har man tillgång, men ej ensamrätt. Vår kursverksamhet samt medlemmar ska alltid ha tillgång till klubben

Priser

Hyra av klubbstuga:

Medlem                                              Icke medlem

500 kr/dag                                          1.000 kr/dag

250 kr/halvdag                                   500 kr/halvdag

100 kr/tim                                            200 kr/tim

 

Hyra av appellplan:

Medlem                                              Icke medlem

500 kr/dag                                          1.000 kr/dag

250 kr/halvdag                                   500 kr/halvdag

100 kr/tim                                            250 kr/tim

 

Hyra av agilityplan med hinder:

Medlem                                              Icke medlem

500 kr/dag                                          1.000 kr/dag

250 kr/halvdag                                   500 kr/halvdag

100 kr/tim                                            250 kr/tim

 

Övrigt

Hyrestagare förbinder sig att lämna lokal och planer i städat skick, allt städmaterial finns i klubbstugan.

Vid hyra av Åhus BK kommer det att läggas ut på hemsidan i god tid så medlemmarna kan ta del av detta.

 

Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om uthyrning i varje enskilt fall.

 

Bokning, endast hos  ÅBK:s sekreterare som upprättar hyresavtal på hyra@ahusbk.se,

 

OBS! Ev. sök-/spår-mark bokas på eget ansvar, av hyresgästen, hos respektive markägare, detta ingår inte i uthyrningen!