Utbildnings Gruppen

 

Samordningsansvarig Irene Hallberg o Göran Hartlen

utbildning@ahusbk.se 

 Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

 Uppdrag

-        HUG gruppen har till uppgift att bedriva och utveckla verksamheten inom sitt område

-        Verkar för att alla hundägare som vänder sig till Brukshundklubben ska ges möjlighet till  ändamålsenlig grundutbildning av god kvalitet

-        Genomföra utbildningar enligt Svenska Brukshundklubben grundutbud

-        Genomföra övriga utbildningar som efterfrågas av medlemmarna

-        Planerar och utarbetar förslag till utbildning i klubbens regi (specialkurser)

-        Utbildar funktionärer till den egna verksamheten (handledare/instruktörer)

-        Fortbildar befintliga instruktörer

-        Ordnar instruktörsträffar

-        Ombesörjer att kursmaterial finns på klubben, t.ex. utbildningsplaner

-        Ombesörjer att övriga dokument finns tillgängliga vid kurser såsom

         närvarolistor, inskrivnings- och utvärderingsblanketter etc

-       Stimulerar och rekryterar hundägare till fortsatt engagemang, verksamhet och utbildning inom klubben

-       Planerar tillsammans med Tävlingsgruppen för tillgänglighet av spårmarker till utbildningar

-       Upprättar och behåller gott samarbete med Studiefrämjandet

-       Verkar för god hundhållning i samhället samhälle

-       Gruppen har till uppgift att ”Hälsosamt 2022” projektet genomsyras inom HUG gruppens arbete och engagemang