Underhållsgruppen

 Uppdragsbeskrivning Underhållsgruppen ÅBK.pdf

Samordningsansvarig Anders Johansson

 adalw@bikab.net

Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Uppdrag

  -         Underhållsgruppen har till uppgift att vara en stödjande funktion till styrelse och övriga grupper enligt nedan.

-           Fastighetsunderhåll:

-           Löpande underhåll samt större i enlighet med fastställd budget. 

-           Större belopp, ej fastställda i budget, skall presenteras vid ordinarie styrelsemöte eller, vid brådskande ärende, till Au för beslut

-           Att utveckla och förbättra fastigheten enligt beslutad budgetplan 

-           Underhåll utemiljö: - Vara initiativtagare och arbetsledare vid klubbens ”fixardagar” ca 2 ggr per år 

-           Ombesörja att grönområden och Apellplaner är välskötta inför kursverksamhet och tävlingar 

-           Gruppen har till uppgift att ”Hälsosamt 2022” projektet genomsyras inom Underhållsgruppens arbete och engagemang