Tävlingsgruppen

Uppdragsbeskrivning Tävlingsgruppen ÅBK .pdf

Samordningsansvarig 

tavling@ahusbk.se

Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Uppdrag

-        Bedriva och utveckla verksamheten inom sitt område

-        Planera för prov & tävling inom Bruks, Lydnad, Rallylydnad, Agility, Hoopers och Sök och Specialsök

-        Utbildning & fortbildning av tävlingsfunktionärer

-        Årligen ansöka om prov & tävlingar

-        Kontakt med markägare/arrendatorer & uppvaktning av desamma

-        Ansökan av mark berörda hos instanser och markägare (avser även träningsmark )

-        Aktivt deltaga i processen kring regelrevideringar

-        Deltaga vid distriktets träffar gällande tävlingsfunktionärer & tävlingsansvariga

-        Gruppen har till uppgift att ”Hälsosamt 2022” projektet genomsyras inom Tävlingsgruppens arbete och engagemang