Specialsökgruppen

                                                                                                                   Uppdragsbeskrivning Specialsökgruppen ÅBK .pdf

Samordningsansvarig Barbro Jönsson, Jessica Dehlin

specialsok@ahusbk.se

Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Uppdrag

-        Bedriva och utveckla verksamheten inom sitt område

-        Utbildning & fortbildning av tävlingsfunktionärer

-        Underhåll / inköp av tävling / träningsmateriel

-        Årligen ansöka om prov & tävlingar via tävlingsansvarig

-        Aktivt deltaga i processen kring regelrevideringar

-        Gruppen har till uppgift att ”Hälsosamt 2022” projektet genomsyras inom Specialsöksgruppens arbete och engagemang