Specialsökgruppen

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.
 
Detta är ännu inte en godkänd tävlingsgren men SBK har en projektgrupp som arbetar med att få specialsök godkänt som en officiell provform. Det finns dock många klubbar som anordnar inofficiella prov redan nu.
 
Vid frågor och funderingar vänligen maila Jessica Dehiln specialsok@ahusbk.se
 
Träningsgrupp i specialsök:
Ingen aktiv i nuläget. Kontakta styrelsen för info.
 
thumbnail_Kong röd
Röd kong som används vid specialsök
 
20160317_082422
Högt placerad
 
Tittut Ila
Tittut