Specialsökgruppen

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.
Röd Kong Classic används som träningsämne (etikett), dvs det som hunden ska söka efter. (bild bifogas)
 
Detta är ännu inte en godkänd tävlingsgren men SBK har en projektgrupp som arbetar med att få specialsök godkänt som en officiell provform. Det finns dock många klubbar som anordnar inofficiella tävlingar redan nu.
 
Träningsgrupp i specialsök:
Fredagar kl 12.45 samlas vi på klubben för att tillsammans lägga banor eller förbereda övningar. Ha din hund rastad och klar!
 
Vi har tillgång till Studiefrämjandets lokaler i N Åsum och vi kan komma att köra dit så det är viktigt att komma i tid till samlingen.
 
Gruppen har en oftast en ledare, men ingen uttalad instruktör. Träningen är allas ansvar och vi hjälps åt. Alla är välkomna men medlemskap i ÅBK krävs.
thumbnail_Kong röd
Röd kong som används vid specialsök
 
20160317_082422
Högt placerad
 
Tittut Ila
Tittut

 

Ansvarig 
Mia Nilsson
0708-323322