Specialsök

Härunder kan du läsa om aktiviteter inom Specialsök

Lussekongen den 13/12 kl. 17.00

Välkomna till klubben på skojprov i specialsök
 
Den som hittar flest gömmor under en begränsad tid vinner ett hemligt pris.
Vi startar kl 17.00 och håller på till ca 20.00
Kostnad: 30 kr som swishas till klubbens swishnr 1233698545 vid anmälan.
Anmälan sker till specialsok@ahusbk.se med ditt och hundens namn. Meddela även om du behöver gluten/laktosfritt alternativ.
Klubben bjuder på glögg, pepparkaka samt lussebulle.
Medtag gott humör

Prov i Specalsök

Provtillfällen 2022

Lördag 1 oktober klass 1

Domare: Thomas Hallkvist och Anders Mårtensson

Maila din anmälan till specialsok@ahusbk.se senast den 10/9-22.

Bifoga namn på förare, namn på hund, reg.nr/TAVLIC, klubbtillhörighet samt medlemsnummer i SBK.

Vid fler anmälda sker lottning enligt gällande regelverk. Betalning sker när ni har fått bekräftad plats. Betalningsinformation kommer i PM

Välkomna!

 

Söndag 9 oktober klass 3

Domare: Stellan Carlsson

Maila din anmälan till specialsok@ahusbk.se senast den 17/9-22.

Bifoga namn på förare, namn på hund, reg.nr/TAVLIC, klubbtillhörighet samt medlemsnummer i SBK.

Vid fler anmälda sker lottning enligt gällande regelverk. Betalning sker när ni har fått bekräftad plats. Betalningsinformation kommer i PM

Välkomna!

 

Lördag 29 oktober klass 2

Domare: Stellan Carlsson och Johan Gullberg

Maila din anmälan till barbro.hovby@gmail.com senast den 8/10-22

Bifoga namn på förare, namn på hund, reg.nr/TAVLIC, klubbtillhörighet samt medlemsnummer i SBK.

Vid fler anmälda sker lottning enligt gällande regelverk. Betalning sker när ni har fått bekräftad plats. Betalningsinformation kommer i PM

 

Torsdagen den 10 november klass 1

Domare: Stellan Carlsson och Johan Gullberg

Åhus BK, prov i specialsök klass 1 den 10/11. Välkomna med er anmälan 🤗
 
Grupp A 10/11
 
Grupp B 10/11

Välkomna!