Aktiviteter Specialsök

 

Workshop

Workshop specialsök 16/7-23
 
Tid , 09.00-13.00 med kort fikapaus
Vi träffas för att främst titta och träna på
1. uthållighet i söket
2. höga gömmor
3, söksystem hund
4. söksystem förare
Ev om det finns önskemål om att vi tittar på andra saker t ex markering
Instruktörer i specialsök steg 2: Camilla Knutsson & Jessica Dehlin
Kostnad per ekipage 300 kr
Max antal platser 8 st (exkl instruktörer)
Plats någonstans i Åhus/Kristianstad

Prov i Specialsök 2023

Provtillfällen 2023Åhus Brukshundklubb anordnar kvällsprov i klass 2 den 9/5-23    LÄS PM
 
Domare: Maria Gabrielsson
Provledare: Jessica Dehlin
Anmälningsavgift 350 kr
 
Maila din anmälan till: specialsok@ahusbk.se senast tisd den 18/4.
Bifoga namn på förare och hund, telefonnummer, hundens reg nr/TAVLIC, ras samt klubbtillhörighet och medlemsnummer i SBK.
 
Vid överanmälan sker lottning. Betala inte förrän ni har bekräftad plats. Betalningsinformation mailas ut tillsammans med PM.
Välkomna !

  

Åhus Brukshundklubb anordnar prov i specialsök klass 1 den 18 mars 2023

Anmälan skickar du till: specialsok@ahusbk.se

Ange förarens namn, telefonnummer, klubbtillhörigheten och SBK medlemsnummer. Ange även hundens registrerade namn, födelsedata, ras samt registreringsnummer/TAVLIC.

Lottning kommer att ske vid överanmälan.

Betalningsinformation meddelas i PM efter bekräftad plats.

Anmälningsavgift: 300 kr.

Sista anmälningsdag: 1 mars -23

Domare: Stellan Carlsson, Thomas Hallkvist

Provledare: Barbro Jönsson

Eventuella frågor mailas till barbro.hovby@gmail.com

Lussekongen den 13/12 kl. 17.00

Välkomna till klubben på skojprov i specialsök
 
Den som hittar flest gömmor under en begränsad tid vinner ett hemligt pris.
Vi startar kl 17.00 och håller på till ca 20.00
Kostnad: 30 kr som swishas till klubbens swishnr 1233698545 vid anmälan.
Anmälan sker till specialsok@ahusbk.se med ditt och hundens namn. Meddela även om du behöver gluten/laktosfritt alternativ.
Klubben bjuder på glögg, pepparkaka samt lussebulle.
Medtag gott humör

Prov i Specalsök

Provtillfällen 2022

Lördag 1 oktober klass 1

Domare: Thomas Hallkvist och Anders Mårtensson

Maila din anmälan till specialsok@ahusbk.se senast den 10/9-22.

Bifoga namn på förare, namn på hund, reg.nr/TAVLIC, klubbtillhörighet samt medlemsnummer i SBK.

Vid fler anmälda sker lottning enligt gällande regelverk. Betalning sker när ni har fått bekräftad plats. Betalningsinformation kommer i PM

Välkomna!

 

Söndag 9 oktober klass 3

Domare: Stellan Carlsson

Maila din anmälan till specialsok@ahusbk.se senast den 17/9-22.

Bifoga namn på förare, namn på hund, reg.nr/TAVLIC, klubbtillhörighet samt medlemsnummer i SBK.

Vid fler anmälda sker lottning enligt gällande regelverk. Betalning sker när ni har fått bekräftad plats. Betalningsinformation kommer i PM

Välkomna!

 

Lördag 29 oktober klass 2

Domare: Stellan Carlsson och Johan Gullberg

Maila din anmälan till barbro.hovby@gmail.com senast den 8/10-22

Bifoga namn på förare, namn på hund, reg.nr/TAVLIC, klubbtillhörighet samt medlemsnummer i SBK.

Vid fler anmälda sker lottning enligt gällande regelverk. Betalning sker när ni har fått bekräftad plats. Betalningsinformation kommer i PM

 

Torsdagen den 10 november klass 1

Domare: Stellan Carlsson och Johan Gullberg

Åhus BK, prov i specialsök klass 1 den 10/11. Välkomna med er anmälan 🤗
 
Grupp A 10/11
 
Grupp B 10/11

Välkomna!