Serveringsgruppen

 

Samordningsansvarig Johan Andersson

johan.andersson@repipe.se 

Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Uppdrag

-        Gruppen ansvarar för löpande inköp av köks- och förbrukningsartiklar (tex kaffe, toapapper etc)

-        Gruppen tar emot beställning inför aktiviteter, utbildningar, tävlingar eller andra sammankomster och utför inköp enligt beställning

-        Gruppen ansvarar för service och bemanning i samband med aktiviteter, utbildningar, tävlingar eller andra sammankomster

-        Gruppen ansvarar för att engagera frivilliga att ställa upp i samband med aktiviteter som beskrivets ovan

-        Gruppen har till uppgift att ”Hälsosamt 2022” projektet genomsyras inom Serveringsgruppens arbete och engagemang

 

 

 

 

bakelsermedlemsmote