Vad är ”Hållbarhetens år 2022” ?

 

Hållbarhetens År 2022 är ett centralt SBK- projekt som syftar till att:

 

- Stärka arbetet för jämställdhet och mångfald på samtliga organisationsnivåer samt motverka diskriminering

- Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda, funktionärer och anställda.

- Motverka alla former av favorisering och jäv.

- Utveckla distriktens och dom lokala klubbarnas hemsidor för att tydligare ha koppling till svenska brukshundklubbens utseende då enhetlighet gör det lättare för medlemmar att navigera rätt oavsett om man är på lokal, distrikts – eller nationell nivå.

- Utveckla sociala media för att lättare nå ut med information till såväl medlemmar som samhället i stort.

- Utveckla samarbete och samverkan vid klubbarnas lokala utbildningar och tävlingssammanhang

 

SBK:s klubbar erbjöds att på lokal nivå bedriva verksamhet emot dom centrala målen och i samband med det erbjöds klubbarna stöd och möjlighet att söka ett ekonomiskt bidrag för detta.

 

Åhus och Kristianstads Brukshundklubb nappade på erbjudandet och anmälde intresse.

 

För att klara detta under en utvecklingsperiod har föreningarna gemensamt sökt ett stöd från moderklubben, och fått beviljat 50 000 kronor att dela lika.

 

 

Hälsningar

Christel Jönsson

Ordförande

Nytt samarbete mot Hållbarhetens År 2022 1:a mötet

29/6 22

Åhus och Kristianstads Brukshundklubbar inleder ett nytt samarbete mot centralt satta mål i Hållbarhetens År 2022.

 

 Efter ett första möte mellan dom båda klubbarnas styrelser står det nu klart att Åhus och Kristianstads Brukshundklubbar inleder ett omfattande samarbete.

Särskilt gemensamt fokus 2022 är allt ifrån hur man ökar jämställdheten och tryggheten, utbildningar och tävlingsverksamheten, till att man gör liknande regler och rutiner, för exempelvis hur kursinstruktörer ska motiveras. 

Det handlar bl.a. om utbildningar och att det är svårt att få funktionärer, domare och andra aktiva till olika tävlingar.

Diskussionerna har mynnat ut i att man vill samköra utbildningar, men även hjälpas åt med att exempelvis ta ner föreläsare till båda klubbarna.

Vid mötet mellan Styrelserna enades man om att tillsätta en arbetsgrupp om 3 medlemmar från varje klubb för att ta fram en verksamhetsplan för hur målen ska nås. Även en tidplan tas fram.

Styrelserna beslöt om att träffas på nytt den 8 augusti 2022 för att stämma av vad gruppen har kommit fram till och diskutera hur vi går vidare.

 

Återkom gärna om du har frågor eller funderingar om projektet så svarar jag gärna:-)

 

Hälsningar

Christel Jönsson

Ordförande