Mentalgruppen

Samordningsansvarig Vakant

info@ahusbk.se

Se det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Gruppen är för närvarande vilande. Vid intresse kontakta gruppansvarige Anders Johansson

Mentalbeskrivning

Varför mentalbeskrivning/MH?

 • För att få tävla vid bruksprov
 • För att få delta i tjänstehundsutbildning, även blandraser med intyg från kursledaren i tjänstehundsutbildningen
 • För att få lov att registrera valpar efter en hund av bruksras
 • Många uppfödare av brukshundsras vill att man som valpköpare får sin hund mentalbeskriven

Vid MH beskrivs hundens

 • KONTAKTVILLIGHET avser att beskriva hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt med främmande människor.
 • LEKLUST avser att värma upp och aktivera både förare och hund. I leken med ett föremål kan beskrivaren även se hundens lust att engagera sig i samarbete.
 • JAKTKAMPLUST avser att beskriva hundens lust att springa efter och gripa ett litet "byte" (föremål) i rörelse.
 • AKTIVITETSNIVÅN avser att beskriva hundens reaktion i en situation där förväntad aktivitet uteblir.
 • AVSTÅNDSLEK avser att beskriva hunden förmåga att samarbeta med för hunden okänd människa.
 • ÖVERRASKNING avser att beskriva hundens förmåga att agera i en överraskningssituation då den inte är engagerad i en annan handling.
 • LJUDKÄNSLIGHET avser att beskriva hundens reaktion i bullersituation.
 • SPÖKEN avser att beskriva hundens rädsla och hot/aggressivitet inför föremål som närmar sig långsamt.
 • LEKLUST avser att beskriva om hundens intresse för lek förändrats under beskrivningens gång.
 • SKOTTPROV avser att beskriva hundens reaktioner och förmåga att aktivera sig under skottlossning