Medlemsgruppen

Uppdragsbeskrivning Medlemsgruppen ÅBK.pdf

Samordningsansvarig Bennie Ohlin

viceordforande@ahusbk.se

Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Uppdrag

-        Engagera och få medlemmarna att trivas på vår klubb

-        Arrangera medlemsaktiviteter som stärker Vi-känsla och delaktighet

-        Gruppen har till uppgift att genomföra aktiviteter i enlighet med fastställd budget som tex. grillaftnar, firande i samband med årets högtider och andra aktiviteter som skapar trivsel och

         gemenskap

-        Gruppen skall tillsammans med Kristianstads Brukshundklubb genomföra gemensamma aktiviteter enligt projekt ”Hälsosamt 2022” 

-        För aktiviteter som inte är budgeterade skall innan beslut presenteras vid ordinarie styrelsemöte eller, vid brådskande ärende, till Au för beslut

-        Gruppen skall ha nära samarbete med IT/PR gruppen för att förmedla planerade aktiviteter på klubbens hemsida eller på annat sätt