E-posadresser

E-post Frågor tänkta för adressen  Ansvarig mottagare
info@ahusbk.se Klubbens officiella adress Christel Jönsson
ordforande@ahusbk.se övergripande styrelsefrågor, medlemskontakt i styrelsefrågor Jan Börjesson
viceordf@ahusbk.se Övergripande styrelsefrågor, medlemskontakt i styrelsefrågor Sven Håkansson
sekreterare@ahusbk.se Allt som rör protokoll, posthantering, mm Christel Jönsson
kassor@ahusbk.se Allt som berör ekonomi Bosse Fältman
viceordf@ahusbk.se Medlemsfrågor, nyregistrering av medlemmar Sven Håkansson
 web@ahusbk.se Till webbansvarig ang hemsidan  Bosse Fältman
 adalw@bikab.net Frågor inom fastighet, appellplan o underhåll   Anders Johansson
  Frågor som rör IT o PR   
 johan.andersson@repipe.se Servering Johan Andersson
utbildning@ahusbk.se Kurser, utbildning, instruktörer  Irene Hallberg
tavling@ahusbk.se Frågor kring tävlingar Vakant
hoopers@ahusbk.se Allt som berör Hoopers Gitte Hansson
specialsok@ahusbk.se Allt som berör Specialsök Jesica Dehlin
@ahusbk.se Allt som berör Bruksgrenar  Vakant
lydnad@ahusbk.se Allt som berör Lydnad

 Gunnel Almquist, Gunilla Hirwing, Elin Månsson

rally@ahusbk.se

Allt inom Rallylydnad Elin Månsson o Lena Pålsson
agility@ahusbk.se Frågor kring agility  Julia Mauritzon
  MH frågor o annat som rör kategorin  Vakant
  Frågor kring Utställning  Vakant