E-posadresser

E-post Frågor tänkta för adressen  Ansvarig mottagare
info@ahusbk.se Klubbens officiella adress Clifford Johansen
ordforande@ahusbk.se övergripande styrelsefrågor, medlemskontakt i styrelsefrågor Christel Jönsson
viceordf@ahusbk.se Övergripande styrelsefrågor, medlemskontakt i styrelsefrågor Bennie Ohlin
kassor@ahusbk.se Allt som berör ekonomi Bosse Fältman
sekreterare@ahusbk.se Allt som rör protokoll, posthantering, mm Clifford Johansen
ledamotkarolina@ahusbk.se Servering, Hyra av plan/husvagnsplats samt nycklar o koder. Karolina Rumberg 
kassor@ahusbk.se Till webbansvarig ang hemsidan o Facebook Bosse Fältman
viceordf@ahusbk.se Div medlemsaktiviteter Bennie Ohlin
viceordf@ahusbk.se Medlemsfrågor, nyregistrering av medlemmar Bennie Ohlin
utbildning@ahusbk.se Kurser, utbildning, instruktörer  Irene Hallberg
agility@ahusbk.se Frågor kring agility  Julia Mauritzon
tavling@ahusbk.se Frågor kring tävlingar

Göran Harthlén

adalw@bikab.net Frågor inom fastighet, appellplan o underhåll  Anders Johansson
kassor@ahusbk.se Frågor som rör IT o PR  Bosse Fältman
adalw@bikab.net MH frågor o annat som rör kategorin  Anders Johansson
hornabitte@gmail.com Frågor kring Utställning Bitte Andersson