Åhus Brukshundklubb

Så kom Åhus Brukshundklubb till...

Hundverksamheten i Åhus startade som en Hunddressyrklubb 1974. De som tog initiativ till bildandet av en Hunddressyrklubb var jag, Kjell Esplund och Anders W Olsson. Anders  W Olsson fick aldrig uppleva att vi blev en egen Brukshundklubb, vilket var hans stora mål, han avled tyvärr innan.

Vi blev en sektion under Kristianstads Brukshundklubb 1975 med målet att bli en egen Brukshundklubb. Det tog 12 år innan detta blev verklighet. Under tiden var vi både sektion och kommittee fram till och med 1985. Den 3 februari 1986 beslutade vi på ett sammanträde att bilda  Åhus Hundklubb detta p g a att Kristianstads Brukshundklubb beslutat förlägga all verksamhet till Gälltofta. Vi ansökte på nytt om att bilda en Brukshundklubb i Åhus. Denna gång lyckades vi få både distrikt och SBK centralt med oss, så 1986 den 23 april beslutades det att vi skulle bli egen Brukshundklubb i Åhus.

Åhus Brukshundklubbs första styrelse blev Hundklubbens styrelse som valdes som klubbens interimsstyrelse. På klubbens första årsmöte valdes följande ledamöter att ingå i styrelsen:

Ordförande: Kjell Esplund
Sekreterare: Kjell Karlsson
Kassör: Börje Karlsson
Ledamöter: Roland Nilsson, Ewa Persson, Ulla Lewi-Carlsson och Göran Ohlsson
Suppleanter: Jan Jeppsson och Mats Schain

Kjell Karlsson och jag själv har varit de som fått stå i frontlinjen. Jag försökte få med mig så många som möjligt i klubbarbetet och det fanns en stor arbetsvilja så det var lätt att få medlemmar att arbeta då vi hade uppnått vårt mål att bli en Brukshundklubb.

Detta är en del av historien om hur Åhus Brukshundklubb kom till. Att bilda en Brukshundklubb på den  tiden var en komplicerad grej. Jag och Anders lade ner mycket tid på att formulera ansökningar om klubb bildning. Det har varit många sammanträden och möten under resans gång.

Med vänlig hälsning

Kjell E