IT/PR-gruppen

 Uppdragsbeskrivning IT & PR ÅBK.pdf

Samordningsansvarig Bo Fältman

kassor@ahusbk.se 

Se även det generella uppdraget för samtliga grupper.

 

Uppdrag

-        Gruppens huvudsakliga arbete är att marknadsföra klubben på ett positivt och framgångsrikt sätt

-        Ansvara för att hemsidan följer SBK:s intentioner

-        Ansvarar för att hemsidan uppdateras med väsentlig information såsom tävlingsresultat och all annan medlemsinformation

-        Ansvarar för uppdatering av klubbens tävlingsresultat och Barometrar 

-        Ansvara för att uppdatera tavlor på klubbens väggar för de ekipage som uppnått resultat

-        Uppdatera befintliga tavlor om ekipage som tävlat i SM

-        Ombesörja ev. annonsering till kursstarter, tävlingar och andra aktiviteter på uppdrag från klubbens olika grupper i väsentliga sociala

         medier

-        Gruppen har till uppgift att ”Hälsosamt 2022” projektet genomsyras inom IT/PR gruppens arbete och engagemang

 

 

vila