Grupper

Arbetet inom Åhus brukshundklubb bedrivs i olika grupper. Under respektive meny finns all information från de olika grupperna         

Förutom att planera och praktisk genomföra en mängd med aktiviteter, så är jobbet ett trevligt och roligt sätt att träffa andra hundintresserade. Allt arbete som utförs i grupperna är ideellt.
Vill du vara med och hjälpa till i klubben så kontakta ansvarig inom det område du är intresserad av. Ju fler vi är ju roligare det blir!           

Utbildningsgruppen arbetar med kursverksamheten inom Åhus BK samt fortbildning av våra instruktörer.

Tävlingsgruppen arbetar med allt som rör våra tävlingar samt räknar fram våra "mästare" i de olika tävlingsgrenarna.

Agilitygruppen arbetar med allt inom agilityn, hindervård, kurser, träningar och tävlingar.

Rallylydnadsgruppen arbetar med allt inom rallylydnaden, skyltar, kurser, träningar och tävlingar.

Mentalgruppen arbetar främst med vår MH-bana samt mentalbeskrivningar.

Utställningsgruppen arbetar med vår inofficiella utställning som hålls årligen den 6 juni.

IT/PR-gruppen arbetar med framställan och utskick av vårt medlemsblad som skickas ut per mail en gång i månaden samt vår hemsida.

Medlemsgruppen arbetar med våra medlemsträffar och kursinskrivningar.

Underhållsgruppen arbetar med enklare reperationer och byggen, gräsklippning samt kallar till våra "fixardagar"

Serveringsgruppen arbetar med inhandling och serveringen i samband med våra tävlingar och medlemsaktiviteter.