Vid MH beskrivs hundens

  • KONTAKTVILLIGHET avser att beskriva hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt med främmande människor.
  • LEKLUST avser att värma upp och aktivera både förare och hund. I leken med ett föremål kan beskrivaren även se hundens lust att engagera sig i samarbete.
  • JAKTKAMPLUST avser att beskriva hundens lust att springa efter och gripa ett litet "byte" (föremål) i rörelse.
  • AKTIVITETSNIVÅN avser att beskriva hundens reaktion i en situation där förväntad aktivitet uteblir.
  • AVSTÅNDSLEK avser att beskriva hunden förmåga att samarbeta med för hunden okänd människa.
  • ÖVERRASKNING avser att beskriva hundens förmåga att agera i en överraskningssituation då den inte är engagerad i en annan handling.
  • LJUDKÄNSLIGHET avser att beskriva hundens reaktion i bullersituation.
  • SPÖKEN avser att beskriva hundens rädsla och hot/aggressivitet inför föremål som närmar sig långsamt.
  • LEKLUST avser att beskriva om hundens intresse för lek förändrats under beskrivningens gång.
  • SKOTTPROV avser att beskriva hundens reaktioner och förmåga att aktivera sig under skottlossning

Bilder från MH, samma bilder längre ner som bildspel

Kontakt
Kontakt
Lek
Jakt
Jakt
Aktivitet
Avståndslek
Avståndslek
Avståndslek
Överraskning
Ljudkänslighet
Spöken
Spöken
Skott
Skott

Bildspel från MH