Agilitygruppen

Agilitygruppen arbetar med allt som rör agility på klubben. Vi strävar efter att fler ska få upp ögonen för agility, eftersom agility är till för alla oavsett ambitionsnivå. Agility är en hundsport som är fartfylld, energisk och framförallt rolig för alla ekipage.
Vill du kontakta oss angående agilityverksamheten på klubben är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Vår hinderpark är av märket Galican.

FB_IMG_1605348150141

Sammankallande i gruppen är Julia Mauritzon, 0732-017494

Mail: agility@ahusbk.se 

I gruppen ingår även: Charlotte Svensson och Emelie Moberg.

Vill du bli en del av agilitygruppen så kontakta sammankallande.

Så här ser vårt kursutbud ut:

Agility - Steg 1
Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på agility eller som vill lägga bra grunder för en framtida agilitykarriär. Vi kommer jobba med hinderinlärning, där du får kännedom om samtliga hinder.
- Hunden behöver kunna vara lös bland andra
hundar och komma på inkallning.
- Hunden måste vara minst 1 år.

Agility - Steg 2
Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta att jobba med bra grunder inom agility. Vi fortsätter att utveckla hinderinlärning, belöningsutveckling och vi börjar med enklare handling.
- Hunden behöver kunna vara lös bland andra
hundar och komma på inkallning.
- Hunden måste vara minst 1 år.

Agility - Steg 3
Kursen vänder sig till dig som vill gå ännu ett steg vidare och utveckla din agility.
I denna kurs börjar vi jobba med längre kombinationer och handling som en förberedelse om du vill tävla framöver.
- Hunden behöver kunna alla hinder.
- Hunden ska kunna vara lös bland andra hundar och komma på inkallning.
- Du skall ha gått steg 1, steg 2 alternativt liknade kurser.

Agility - Steg 4
Kursen vänder sig till dig som vill gå vidare och fortsätta utveckla din agility mot eventuell tävling.
I denna kurs jobbar vi med banor, vägval och handling.
- Hunden ska kunna alla hinder.
- Hunden ska kunna vara lös bland andra hundar och komma på inkallning.
- Du skall ha gått steg 1, steg 2 och steg 3 alternativt liknade kurser.

Agility - Tema
Temakurserna kommer ha olika fokus, exempelvis
svängar, slalom, balanshinder med mera.
Temakurserna kommer att erbjudas efterhand.
Har du önskemål om specifik temakurs så mejla gärna till sammankallande i agilityguppen.

Externa agilityinstruktörer
Vi kommer att bjuda in olika externa agilityinstruktörer. Kurserna kommer ut efterhand och kommer ha olika upplägg. Har du önskemål om någon specifik instruktör eller nivå på kurs som du önskar att vi arrangerar, så mejla sammankallande i agilitygruppen.

Varmt välkomna på agilitykurs hos oss på Åhus BK!