KURSUTBUD VÅREN 2022
Preliminär plan
(observera att fler kurser tillkommer och datum/tider kan komma att ändras)

specialsok2

Vårens kurser öppnar för anmälan
10/1 för kurser med start i februari-mars
14/2 för kurser med start i april-maj

För att delta på kurs krävs medlemskap i Åhus Brukshundklubb.  

 
Bli medlem här

Du anmäler till kurserna genom att klicka på länken till höger om varje kursbeskrivning. Finns det ingen länk är kursen inte öppen för anmälan.
Frågor kring anmälan och betalning besvaras av Studiefrämjandet mari.graneskog@studieframjandet.se 
Telefon 0739-423646
Andra frågor om våra hundkurser eller vilken kurs som är lämplig för dig och din hund besvaras av utbildning@ahusbk.se

OBS Det har visat sig att flera får sin faktura från Studiefrämjandet i sin "skräppost". Vi ber er därför att i förebyggande syfte godkänna @studieframjandet.se som avsändare i ert mejlprogram.                                            

För att delta i våra kurser och aktiviteter ska din hund vara vaccinerad enligt SKK:s regler och rekommendationer. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och SBK:s rekommendationer för att minska spridningen av Covid-19.

Kursinformation och anmälan:

 Viltspår för nybörjare

Viltspårförnybörjare

 
Start 29/1

Lördagar 10.00

Obs! Kursstarten kan komma att flyttas fram med kort varsel i händelse av olämplig väderlek (snö och/eller minusgrader).  

 I denna kurs får du möjlighet att prova viltspår från grunden. Viltspår är en spårform där spåret läggs med hjälp av blod och en skank från klövvilt. Syftet med viltspår är huvudsakligen att träna hunden för eftersök av skadeskjutet eller trafikskadat vilt, men det är också en spännande och rolig aktiveringsform som passar alla hundar. Kursen är vänder sig till dig som är nybörjare. Några speciella förkunskaper hos varken förare eller hund behövs inte.

Rekommenderad utrustning för hunden är spårsele och spårlina (10 m). Ta även med fika, något att sitta på samt vatten och godis eller annan belöning till hunden varje gång.

Hundens ålder: Från cirka 4 månader.
Förkunskaper:  Inga 
Instruktör: Anna Johansson
Antal kurstillfällen: 3
Datum: 29/1, 5/2, 12/2
Tid: 10.00 - 12.15 (c:a)
Antal deltagare: Minst 4, max 6
Kursavgift: 450 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Allmänlydnad

Allmänlydnad

Start 10/2

Torsdagar 18.00

Detta är en kurs för dig som vill utveckla samarbetet, relationen och lydnaden med din hund. Vi tränar sådant som ingår i vardagslydnaden, till exempel kontaktövningar, gå fint i koppel, hundmöten, inkallning, sitt, ligg, stanna kvar. I kursen får din hund även prova på någon form av nosarbete. Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt, ett utvecklande samarbete och en god relation.

Hundens ålder: Från cirka 6 månader.
Förkunskaper:  Inga 
Instruktör: Anna Johansson
Antal kurstillfällen: 8
Datum: 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 13/3 (obs, söndag), 17/3, 24/3
Tid: 18.00 - 19.30 (söndag 13/3 kl 10.00)
Antal deltagare: Minst 4, max 8
Kursavgift: 1200 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Temadag viltspår - träning mot öppenklass

Viltspår2 
Söndag 13/2
09.00-13.30 

Obs! Kan komma att flyttas fram med kort varsel i händelse av olämplig väderlek (snö och/eller minusgrader). 

En kurs för dig som har klarat anlagsprov i viltspår och vill komma igång med att träna vidare mot öppenklass. Vi går igenom följande: 
- Skillnad mellan anlags- och öppenklass
- Startruta
- Återgångsvinkel
- Bloduppehåll i vinkel
- Skottprov (inga skott kommer dock att förekomma under kursen)
- Bedömningskriterier för spårprov
- Tips vid spårläggning

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. 

Hundens ålder: Från 9 månader
Förkunskaper: Godkänt anlagsprov i viltspår
Instruktör: Anna Johansson
Antal kurstillfällen: 1
Datum: 13/2
Tid: 09.00 – 13.30 (c:a)
Antal deltagare: Minst 4, max 6
Kursavgift: 450 kr (fika ingår)

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Valpkurs dagtid

Valp1

Start 14/2

Måndagar 10.00

Att gå valpkurs är ett bra sätt för dig och din valp att göra något roligt tillsammans som stärker er relation. Att få vistas bland andra hundar och människor utanför hemmet är också en viktig del av den miljöträning som ligger till grund för en trygg och harmonisk vuxen hund.
Valpen får träna på att fokusera och lyssna på dig trots att det händer en massa andra spännande saker runt omkring. Vi tränar kontakt, följsamhet och påbörjar inlärning av grundläggande kommandon som t ex sitt, ligg och stanna kvar. Vi arbetar med positiv förstärkning och med målet att valparna ska känna glädje och trygghet tillsammans med sin förare. I kursen ingår även att valpen får prova någon form av nosarbete. 

Hundens ålder: 12 veckor - c:a 6 månader. Hunden ska vara grundvaccinerad enligt SKK:s regler. Detta kontrolleras i samband med kursstart. 
Förkunskaper: Inga
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3 
Tid: 10.00-11.30
Antal deltagare: Minst 4, max 10
Kursavgift: 900 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Allmänlydnad dagtid

Allmänlydnad

Start 14/2

Måndagar 12.30

Detta är en kurs för dig som vill utveckla samarbetet, relationen och lydnaden med din hund. Vi tränar sådant som ingår i vardagslydnaden, till exempel kontaktövningar, gå fint i koppel, hundmöten, inkallning, sitt, ligg, stanna kvar. I kursen får din hund även prova på någon form av nosarbete. Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt, ett utvecklande samarbete och en god relation.

Hundens ålder: Från cirka 6 månader.
Förkunskaper:  Inga 
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3
Tid: 12.30 - 14.00
Antal deltagare: Minst 4, max 10
Kursavgift: 900 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Aktiveringskurs dagtid

Aktivering

Start 15/2

Tisdagar 10.00

I denna kurs får du prova olika sätt att aktivera din hund, till exempel: 
- Miljö och aktivitetsbana
- Spår och nosaktivering av olika slag
- Rallylydnad
Bra sätt att aktivera dig och din hund är att bygga en egen bana eller nyttja skog och trädgård. Använda lekplatser, parker, parkbänkar, stockar i skogen, bryggor mm. Ställ hinkar upp och ner i trädgården, leta, sök. Bollar, göm, lek, dra, kasta. Vi hjälper varandra med idéer, bygger och aktiverar våra hundar. Alla tips är välkomna!

Hundens ålder: Från c:a 6 månader
Förkunskaper: Inga
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3
Tid: 10.00 - 11.30
Antal deltagare: Minst 4, max 8
Kursavgift: 900 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Personspår för nybörjare dagtid

sparhund

 Start 15/2

Tisdagar 12.30

Alla hundar behöver någon form av mental aktivering för att må bra. Ett personspår innebär att man lär hunden följa ett spår som en människa har gått. Hunden arbetar med markbunden vittring. För många hundar är spårarbete det mest uppskattade nosarbetet. 
I denna kurs får du lära dig allt om hur du kommer igång med personspår, som är en kul och nyttig aktiveringsform. 

Hundens ålder: Från cirka 4 månader.
Förkunskaper:  Inga 
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 4
Datum:  15/2, 22/2, 1/3, 8/3
Tid: 12.30 - 14.00
Antal deltagare: Minst 4, max 8
Kursavgift: 600 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

SLYNGELKURS

Slyngel

 Start 17/2

Torsdagar 18.00
(varannan vecka)

Har din gulliga och lydiga valp blivit en odåga med bomull både i och mellan öronen? Då är det här kursen för er! I den här kursen jobbar vi med att återuppta kontakten och bibehålla den trots störningar runt omkring. Passivitetsövningar ingår också, där hunden får lära sig att vara lugn när det behövs. Vi jobbar med positiva metoder och ser till att både hund och förare lyckas med övningarna. 

Hundens ålder: Från cirka 6 månader.
Förkunskaper: Inga
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 17/2, 3/3, 17/3, 31/3,14/4, 28/4
Tid: 18.00 - 19.30
Antal deltagare: Minst 4, max 8
Kursavgift: 900 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Valpkurs

Valp1

Start 20/2

Söndagar 10.00

 

 

Att gå valpkurs är ett bra sätt för dig och din valp att göra något roligt tillsammans som stärker er relation. Att få vistas bland andra hundar och människor utanför hemmet är också en viktig del av den miljöträning som ligger till grund för en trygg och harmonisk vuxen hund.
Valpen får träna på att fokusera och lyssna på dig trots att det händer en massa andra spännande saker runt omkring. Vi tränar kontakt, följsamhet och påbörjar inlärning av grundläggande kommandon som t ex sitt, ligg och stanna kvar. Vi arbetar med positiv förstärkning och med målet att valparna ska känna glädje och trygghet tillsammans med sin förare. I kursen ingår även att valpen får prova någon form av nosarbete. 

Hundens ålder: 12 veckor - c:a 6 månader. Hunden ska vara grundvaccinerad enligt SKK:s regler. Detta kontrolleras i samband med kursstart. 
Förkunskaper: Inga
Instruktör: Anna Johansson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 20/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4 
Tid: 10.00-11.30
Antal deltagare: Minst 4, max 8
Kursavgift: 900 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Tävlingslydnad startklass

linför1

Start 1/3

Tisdagar 18.30
(varannan vecka)

Kursen är för dig som har kommit en bit på väg med din hund och som vill ha nya utmaningar i träningen. Under kursen kommer vi att gå igenom samtliga moment i tävlingslydnadens startklass. Målet är att stärka samarbetet och att både hund och förare ska ha roligt tillsammans på planen under och mellan momenten.

Kursen kommer att avslutas med en liten träningstävling där syftet i första hand är att deltagarna ska få prova på att träna under tävlingsliknande former och få möjlighet att stämma av hur långt man kommit i den egna träningen. Du behöver inte vara en extrem tävlingsmänniska, men du ska ha intresse för att träna moment på ett tävlingsmässigt sätt.
Kursen kräver egen träning mellan kurstillfällena.

Hundens ålder: Från cirka 10 månader.
Förkunskaper:  Allmänlydnadskurs eller motsvarande kunskaper. Då vissa moment utförs med okopplad hund bör du även kunna träna med din hund lös när andra hundar är i närheten.
Instruktörer: Anna Johansson & Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5
Tid: 18.30 – 20.00  
Antal deltagare: Minst 6, max 10
Kursavgift: 1200 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Valpkurs

Valp1

Start 31/3

Torsdagar 18.00

Att gå valpkurs är ett bra sätt för dig och din valp att göra något roligt tillsammans som stärker er relation. Att få vistas bland andra hundar och människor utanför hemmet är också en viktig del av den miljöträning som ligger till grund för en trygg och harmonisk vuxen hund.
Valpen får träna på att fokusera och lyssna på dig trots att det händer en massa andra spännande saker runt omkring. Vi tränar kontakt, följsamhet och påbörjar inlärning av grundläggande kommandon som t ex sitt, ligg och stanna kvar. Vi arbetar med positiv förstärkning och med målet att valparna ska känna glädje och trygghet tillsammans med sin förare. I kursen ingår även att valpen får prova någon form av nosarbete. 

Hundens ålder: 12 veckor - c:a 6 månader. Hunden ska vara grundvaccinerad enligt SKK:s regler. Detta kontrolleras i samband med kursstart. 
Förkunskaper: Inga
Instruktör: Anna Johansson
Antal kurstillfällen: 8
Datum: 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 30/4 (obs, lördag) 5/5, 12/5 
Tid: 18.00-19.30 (lördag 30/4 kl 10.00)
Antal deltagare: Minst 4, max 8
Kursavgift: 1200 kr

Öppnar för anmälan 10/1 2022

Rallylydnad nybörjare och fortsättning

rally

Start 3/4

Söndagar 10.00

(varannan vecka)

 

 Rallylydnad är en gren där hund och förare tar sig genom en bana där ni ska utföra olika moment, t ex sitt, ligg, stå, tempoväxlingar, slalom och cirkel. Varje moment illustreras av en skylt som med bild och text beskriver hur övningen ska utföras.

Rallylydnad bygger på glädje och samarbete mellan förare och hund.  Obegränsad kommunikation med både röst och tecken är tillåtet. Under banans gång får man prata och berömma sin hund hur mycket man vill. Detta gör att hunden hela tiden får positiv feedback och tycker det är roligt att samarbeta med dig. Som bonus ökar kontakt och följsamhet. 
I denna kurs tränar vi momenten för nybörjar- och fortsättningsklass . Kursinnehållet anpassas individuellt utifrån deltagarnas önskemål och förkunskaper.

Hundens ålder: Från cirka 6 månader.
Förkunskaper: Allmänlydnadskurs eller motsvarande kunskaper. I nybörjarklass är hunden kopplad hela tiden. Från och med fortsättningsklass arbetar man med hunden lös. 
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5, 12/6
Tid: 10.00 - 11.30
Antal deltagare: Minst 4, max 8
Kursavgift: 900 kr

Öppnar för anmälan 14/2 2022

Hoopers för nybörjare FB_IMG_1605348137549

 Start 3/4

 Söndagar 12.30

(varannan vecka)

 

 

 

 Hoopers är en hundsport där målet är att bemästra en hinderbana bestående av så kallade hoops (bågar), tunnlar, tunnor och staket utan fel. Hoopers passar för alla hundar oavsett ras, storlek eller ålder. Till skillnad mot agility behöver hunden inte hoppa, utan banan har hoops (bågar) som hunden måste passera genom och andra typer av hinder som hunden antingen måste springa igenom (tunnlar), bakom (staket) eller runt (tunnor) för att ändra riktning. Förarens roll är att dirigera hunden från en speciell plats med endast kroppsspråk och ljudsignaler. 

Hundens ålder: Från cirka 4 månader.
Förkunskaper:  Inga 
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5, 12/6
Tid: 12.30 - 14.00 
Antal deltagare: Minst 4, max 8
Kursavgift: 900 kr

Öppnar för anmälan 14/2 2022

Valpkurs dagtid

Valp1 
Start 4/4

Måndagar 10.00

 

 

 

 

Att gå valpkurs är ett bra sätt för dig och din valp att göra något roligt tillsammans som stärker er relation. Att få vistas bland andra hundar och människor utanför hemmet är också en viktig del av den miljöträning som ligger till grund för en trygg och harmonisk vuxen hund.
Valpen får träna på att fokusera och lyssna på dig trots att det händer en massa andra spännande saker runt omkring. Vi tränar kontakt, följsamhet och påbörjar inlärning av grundläggande kommandon som t ex sitt, ligg och stanna kvar. Vi arbetar med positiv förstärkning och med målet att valparna ska känna glädje och trygghet tillsammans med sin förare. I kursen ingår även att valpen får prova någon form av nosarbete. 

Hundens ålder: 12 veckor - c:a 6 månader. Hunden ska vara grundvaccinerad enligt SKK:s regler. Detta kontrolleras i samband med kursstart. 
Förkunskaper: Inga
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5
Antal deltagare: Minst 4, max 10
Kursavgift: 600 kr

Öppnar för anmälan 14/2 2022

Allmänlydnad dagtid

Allmänlydnad

Start 4/4

Måndagar 12.30

Detta är en kurs för dig som vill utveckla samarbetet, relationen och lydnaden med din hund. Vi tränar sådant som ingår i vardagslydnaden, till exempel kontaktövningar, gå fint i koppel, hundmöten, inkallning, sitt, ligg, stanna kvar. I kursen får din hund även prova på någon form av nosarbete. Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt, ett utvecklande samarbete och en god relation.

Hundens ålder: Från cirka 6 månader.
Förkunskaper:  Inga 
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5
Tid: 12.30 - 14.00
Antal deltagare: Minst 4, max 10
Kursavgift: 900 kr

Öppnar för anmälan 14/2 2022

Aktiveringskurs dagtid

Aktivering

Start 5/4

Tisdagar 10.00

I denna kurs får du prova olika sätt att aktivera din hund, till exempel: 
- Miljö och aktivitetsbana
- Spår och nosaktivering av olika slag
- Rallylydnad
Bra sätt att aktivera dig och din hund är att bygga en egen bana eller nyttja skog och trädgård. Använda lekplatser, parker, parkbänkar, stockar i skogen, bryggor mm. Ställ hinkar upp och ner i trädgården, leta, sök. Bollar, göm, lek, dra, kasta. Vi hjälper varandra med idéer, bygger och aktiverar våra hundar. Alla tips är välkomna!

Hundens ålder: Från c:a 6 månader
Förkunskaper: Inga
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 6
Datum: 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5

Öppnar för anmälan 14/2 2022

Personspår fortsättning dagtid

sparhund2

Start 5/4

Tisdagar 12.30

Alla hundar behöver någon form av mental aktivering för att må bra. Ett personspår innebär att man lär hunden följa ett spår som en människa har gått. Hunden arbetar med markbunden vittring. För många hundar är spårarbete det mest uppskattade nosarbetet. 

I denna kurs går vi vidare och utökar svårigheterna genom att öka spårlängden, antalet vinklar och tiden som spåret ligger.  

Hundens ålder: 
 Från cirka 6 månader.
Förkunskaper:  Personspår för nybörjare eller motsvarande kunskaper
Instruktör: Jessica Olofsson
Antal kurstillfällen: 4
Datum: 5/4, 12/4, 19/4, 26/4
Tid: 12.30 – 14.00
Antal deltagare: Min 4, max 8
Kursavgift: 600 kr

Öppnar för anmälan 14/2 2022 

Viltspår för nybörjare

Viltspårförnybörjare

Start 6/4

Onsdagar 17.00
(varannan vecka)

 

 I denna kurs får du möjlighet att prova viltspår från grunden. Viltspår är en spårform där spåret läggs med hjälp av blod och en skank från klövvilt. Syftet med viltspår är huvudsakligen att träna hunden för eftersök av skadeskjutet eller trafikskadat vilt, men det är också en spännande och rolig aktiveringsform som passar alla hundar. Kursen är vänder sig till dig som är nybörjare. Några speciella förkunskaper hos varken förare eller hund behövs inte.

Rekommenderad utrustning för hunden är spårsele och spårlina (10 m). Ta även med fika, något att sitta på samt vatten och godis eller annan belöning till hunden varje gång.

Hundens ålder: Från cirka 4 månader.
Förkunskaper:  Inga 
Instruktör: Anna Johansson
Antal kurstillfällen: 3
Datum: 6/4, 20/4, 4/5.
Tid: 17.00 - 19.00 (c:a)
Antal deltagare: Minst 4, max 6
Kursavgift: 450 kr

Öppnar för anmälan 14/2 2022

Viltspår fortsättning

Viltspårfortsättning

Start 22/4

 Fredagar 18.00 +

Lördagar 09.00

 

Viltspår är en spårform där spåret läggs med hjälp av blod och en skank från klövvilt. Syftet med viltspår är huvudsakligen att träna hunden för eftersök av skadeskjutet eller trafikskadat vilt, men det är också en spännande och rolig aktiveringsform som passar alla hundar.

Denna kurs vänder sig till dig som har en hund som klarat anlagsprovet och som nu vill träna vidare för öppenklass.

I kursen ingår att deltagarna själva lägger spår till varandra. Då spåren ska ligga över natten består varje kurstillfälle av två dagar:
- Dag 1: Teori och spårläggning
- Dag 2: Spårning samt feedback på spårläggning och spårande  

Rekommenderad utrustning för hunden är spårsele och spårlina (10 m). Ta även med fika, något att sitta på samt vatten och godis eller annan belöning till hunden varje gång.

Hundens ålder: Från 9 månader
Förkunskaper: Godkänt anlagsprov
Instruktör: Anna Johansson
Antal kurstillfällen: 4 (x2)
Datum: 22-23/4, 6-7/5, 20-21/5, 3-4/6
Tid: 18.00 - 19.30 (fredagar), 09.00-12.00 (lördagar)
Antal deltagare: Minst 4, max 6
Kursavgift:  1200 kr

Öppnar för anmälan 14/2 2022