Styrelsen för Åhus BK 2020

Som medlem är du alltid välkommen att kontaka styrelsen med tankar, frågor och idéer. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär 1 gång i månaden är det möte och då är även de ansvariga för grupperna närvarande. Det är på mötet som frågor tas upp och beslut fattas.

Ordförande

Vakant

 

 

Vice ordförande

Karolina Rumberg 0735432050
viceordf@ahusbk.se

 

 

Kassör 

Mia Nilsson 0708323322
kassor@ahusbk.se

 

 

 

 

Sekreterare

Barbro Jönsson  0733615346
sekreterare@ahusbk.se

Ledamot

alinany

Alina Sjögren 0708836677
alina_sjogren@hotmail.com

 

Ledamot

Jessica Olofsson 0709988704 
aktivitet@ahusbk.se 

 

Ledamot

webbBitte1
Bitte Andersson  0708-28 93 08
hornabitte@gmail.com

Suppleant

stellan

Stellan Turland 0705231490
underhall@ahusbk.se

Suppleant

Vakant