17/1
Tack till Patrik Haak!
Patrik Haak har valt att lämna över sitt uppdrag som ansvarig för HUG till Anna Johansson som nu tillsammans med Jessica Dehlin kommer driva klubbens kursverksamhet.
Vi tackar Patrik Haak för hans stora engagemang och all den tid han har lagt ner i HUG/Utbildning under dessa år och vi hoppas att Patrik kommer fortsatt vara aktiv i klubben även i framtiden.
Vi välkomnar Anna Johansson som ansvarig för HUG!
Styrelsen
Åhus Brukshundklubb