Förtydligande gällande skottträning

Förtydligande gällande skottträning

Incidenter har gjort att styrelsen vill förtydliga vad som menas med ömsesidig respekt enligt medlemsprotokoll från den 19 april. Anledningen till skrivningen var att om man är ensam på klubben är det tillåtet att skott träna. Kommer det fler medlemmar måste man omedelbart avsluta skotträningen för att övrig verksamhet går alltid före.

Då hänvisas man till klubbens skotträningstider på onsdagar, lördagar och söndagar.

Det är en risk man tar när man skott tränar utanför fastställda skotträningstider att träningen omedelbart måste avbrytas pga. andra medlemmar kommer till klubben.

Frågor kontakta undertecknad urban.norlen@telia.com