SBK Specialsök klass 1 lördagen den 11/9 kl 09.00
 
Domare: Stellan Carlsson & Anders Mårtensson
Biträdande provledare: Bodil Gustavsson
Område klass 1 - Inomhus
Max antal: 25 platser
 
Domarna utser dagens bästa ekipage från Åhus brukshundklubb till klubbmästare i specialsök 2021. (Klubbmästerskapstitel gäller endast ekipage från Åhus BK)
 
Viktig information!
OBS:
Vi tar inte emot några efteranmälningar denna gången. Om du tror att din tik kommer att löpa vid provtillfället så meddela det i din anmälan.
Var noga med att lämna all information som vi efterfrågar i din anmälan som du sedan skickar till specialsok@ahusbk.se senast den 21/8!
Bifoga namn på förare och hund, telefonnummer, hundens reg nr/TAVL, ras samt klubb och medlemsnummer.
Vid fler anmälda sker lottning.
Anmälningsavgift: 300 kr. Betalning sker först vid bekräftad plats.
 
VÄLKOMMEN!