Utställningsgruppen

Ingen utställning 2020 i Åhus BKs regi

Däremot arrangerar SBK Skånes distrikt i samarbete med Boxerklubben Officiell utställning för samtliga bruksraser
Mer information kommer Inställd pga Covid-19

samt inofficiell utställning för alla raser från 4 månader  på Åhus BK

Mer information kommer Inställd pga Covid-19

 

 

webbBitte1 
Bitte Andersson 044-28 93 38 
0708-28 93 08 
hornabitte@gmail.com