Styrelsen

Som medlem är du alltid välkommen att kontaka styrelsen med tankar, frågor och idéer. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär 1 gång i månaden är det möte och då är även de ansvariga för grupperna närvarande. Det är på mötet som frågor tas upp och beslut fattas.

Ordförande

webbKjellK[1]

Kjell Karlsson 0709225337
ordforande@ahusbk.se

 

 Vice ordförande

Maria Delin 0730544505
viceordf@ahusbk.se


Kassör

Bo-o-hund

Bosse Fältman

ASSISTERANDE KASSÖR
Mia Nilsson 0708323322
kassor@ahusbk.se

 

Sekreterare

Barbro Jönsson

sekreterare@ahusbk.se

Ledamot

alinany

Alina Sjögren 0708836677
alina_sjogren@hotmail.com

 

Ledamot

 urban
Urban Norlén 070-648 31 54
itpr@ahusbk.se

 

Ledamot

webbBitte1
Bitte Andersson 044-28 93 38 0708-28 93 08
hornabitte@gmail.com

Suppleant

stellan

Stellan Turland 0705231490
underhall@ahusbk.se

Suppleant

Ellinor Delin 0738419230
orienterareelinor@hotmail.com