Mentalgruppen

Gruppen består av:  Ann Wanker sammankallande  samt Patrik Haak.

Mentalgruppen ingår tillsammans med utställningsgruppen i kommittén för avel och hälsa vid Åhus Brukshundklubb.

Vi arrangerar mentalbeskrivningar samt ser till att vår bana och allt material är i ordning.

Anmälan endast via SBK-tävling

Anmälningsavgiften ska vara klubben tillhanda minst tre veckor innan.  Om du inte betalar via SBK-tävling, använd Bg 5821-4404  Uppge MH, datum för MH, hundens regnamn, regnr, födelsedata samt ägarens namn, adress samt telnr inbetalningen. 

Om du är intresserad av att göra en mentalbeskrivning på din hund kontakta då Ann Wanker mental@ahusbk.se