Kurser HT 2019

Kursutbud HT-2019 på Åhus Brukshundklubb kommer att läggas ut 5/8 2019 hos studiefrämjandet! 

Det kan vara bra att hålla koll på denna sidan då ev fler kurser tillkommer under hösten.

Anmäl dig via länken till respektive kursalternativ. Där hittar du även all information om kursen. Inga anmälningar eller betalningar ska göras direkt till Åhus Brukshundklubb. Även längre ner på denna sidan finns information om våra kurser.  När du har anmält dig skickar Studiefrämjandet en faktura för aktuell kurs. På fakturan står all information du behöver till kursen. Din plats i kön bekräftas först när du har betalat din faktura. Längre ner på sidan kan du läsa mer om kursinnehåll.

Vill du gå allmänlydnad eller valpkurs, anmäl dig bara till den kursdag du helst vill gå. Anmäler du dig till fler än en av dessa kurser med samma hund kommer vi att hantera din anmälan enbart i den första kursen du anmält dig till. Övriga anmälningar stryks. Du kommer att få meddelande om du blir placerad som reserv. Vill du anmäla dig till den valp- eller allmänlydnadskurs som har flest platser kvar, kontakta innan du gör din anmälan. Då får du en rekommendation om vilken kurs du ska anmäla dig till.

För att delta på kurs i Åhus Brukshundsklubbs regi krävs medlemskap i Åhus Bruksklubb.

OBS Det har visat sig att flera får sin faktura från Studiefrämjandet i sin "skräppost". Vi ber er därför att i förebyggande syfte godkänna @studieframjandet.se som avsändare i ert mejlprogram

Frågor kring anmälan och betalning besvaras av Studiefrämjandet mari.graneskog@studieframjandet.se (telefon 0739-423646)

Allmänlydnad 1

Allmänlydnad 2

Allmänlydnad 3

Allmänlydnad NY 10/10

Allmänlydnad/fortsättningslydnad 

Allmänlydnad och Aktiveringskurs 

Allmänlydnad och Miljöträning NY 30/10

Rallylydnad fortsättning    

Specialsök

Startklass

Valpkurs 

Valpkurs ny

Ny valpkurs

Viltspår

Ny kurs, Lydnad Startklass info HÄR 22/12

 

Information om våra kurser

 Allmänlydnad Detta är en kurs för dig som tidigare gått valpkurs, eller har motsvarande kunskaper, men som vill gå ett steg längre och utveckla samarbetet, relationen och lydnaden med din hund. Nu ökas svårighetsgraden och nya moment ska läras in. Vi tränar kontaktövningar, gå fint i koppel, hundmöten, inkallning, sitt, stanna kvar, ligg och nosarbete.

 Allmänlydnad och aktiveringskurs. En kurs för dig som vill stärka kontakten mellan dig och din hund och hitta aktiviteter som passar er. Kontaktövningar, olika aktiviteter, lek och störning. en variant på allmänlydnad.

Allmänlydnad 2/ Fortsättningslydnad. Vi jobbar vidare med allmänlydnaden och grunderna som deltagarna har skaffat sig ifrån tidigare allmänlydnadskurs. Svårigheterna på övningarna utökas och vi kommer att ställa större krav på hundarna. Vi kommer att göra passivitetsövningar, relationsövningar och allmänlydnadsmoment som sitt och ligg kvar, inkallningar etc.
Vi jobbar vidare med följsamheten. TSB-modellen (Trygghets-, Samarbetes- och Bestämmande modellen) gås igenom. Genom att ha en bra och relation till sin hund, där hunden känner sig trygg och då vill samarbeta med sin förare, kan föraren minska sitt bestämmande.Vi kommer även att ta upp olika aktiveringsformer för sin hund med olika former av nosarbete. Vidare kommer vi att trycka på vikten av att ha roligt tillsammans med sin hund, så det kommer att bli någon lek också under kursens gång. Krav för att delta i kursen är att man har gått en allmänlydnadskurs tidigare eller har motsvarade kunskaper.

Lydnad, miljöträning. Detta är en kurs för dig som vill passa på att prova lite olika moment. Vi kommer ha kontaktövningar i olika former Ett av våra moment är att vi kommer ha miljöträning, dvs det är inte alla gånger vi kommer vara på klubben utan vi tränar på andra områden. Aktiva promenader i skog som i centrum Hur viktig leken är. Vi kommer även ha nosarbete. Det viktigaste är att du och din hund är villiga att träna på olika saker. Det spelar ingen roll om du har en ung eller äldre hund, inga förkunskaper krävs.

Rallylydnad fortsättning. Syftet med kursen är att lära hur man kan träna in fler av de moment som ingår i rallylydnad. Vi testar olika sätt att vägleda hunden och vad som kan funka bäst för varje enskild förare och hund. Syftet med kursen är att lära hur man kan träna in fler av de moment som ingår i rallylydnad.
Vi testar olika sätt att vägleda hunden och vad som kan funka bäst för varje enskild förare och hund.
Obegränsad kommunikation såväl verbalt som med tydliga tecken är tillåtet.

Startklass med inträdesprov! Vi kommer i denna kursen gå igenom och arbeta med alla de moment startklass innehåller. Vissa delar kommer vi fördjupa oss lite extra i. Instruktören kallar till ett inträdesprov och utser vilka som ska gå kursen. Du behöver ha en god allmänlydnad samt att du kan jobba med din hund lös bland andra hundar för att kunna vara med på kursen.
Träningen individanpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål. Kursen kräver träning på egen hand mellan kurstillfällena.

Specialsök, nybörjare. Föraren lär sig att utbilda sin hund att söka, hitta och markera en specifik doftetikett i olika miljöer. Specialsök är för alla som vill aktivera sin hund med hjälp av dess luktsinne. I denna kurs använder vi oss av KONG, för att lära hundarna att söka. Målet är att nå ut med info om specialsök samt lära ekipagen att söka av en vägg, högt som lågt. SBK, arrangerar kurser och inofficiella tävlingar. En grupp, är tillsatt och de jobbar med att ta fram riktlinjer för att specialsök ska bli en officiell gren.

Valpkursen är till lika mycket för hundägaren som för valpen, som ska vara 3-6 månader vid kursstart. Vi lär hunden att samarbete lönar sig och tränar under lekfulla former inkallning, följsamhet, kontakt, koppelträning med mera. Samtidigt får valpen träffa andra valpar och genom detta förbättra sitt sociala samarbete med andra hundar. Ni kommer även att få prova på att spåra med er valp.
På teoritillfällena ges bl.a information om inlärningsmetoder, flockbildning, valpens utveckling och vardaglig skötsel. På kursen får du också hjälp med att lösa problem samt tips och råd för att undvika de vanligaste misstagen när det gäller inlärning och hunduppfostran. Ett tillfälle är spårning

Valpkurs fortsättning. Vi lär hunden att samarbete lönar sig och tränar under lekfulla former inkallning, följsamhet, kontakt, koppelträning med mera. Detta är en fortsättningskurs för er som redan gått kursen i Åhus. Förkunskaper: gått valpkurs. Samtidigt får valpen träffa andra valpar och genom detta förbättra sitt sociala samarbete med andra hundar. Ni kommer även att få prova på att spåra med er valp. På teoritillfällena ges bl.a information om inlärningsmetoder, flockbildning, valpens utveckling och vardaglig skötsel. På kursen får du också hjälp med att lösa problem samt tips och råd för att undvika de vanligaste misstagen när det gäller inlärning och hunduppfostran.

Valpkurs delvis inomhus Valpkursen är till lika mycket för hundägaren som för valpen, som ska vara 3-6 månader vid kursstart. Vi lär hunden att samarbete lönar sig och tränar under lekfulla former inkallning, följsamhet, kontakt, koppelträning med mera. Samtidigt får valpen träffa andra valpar och genom detta förbättra sitt sociala samarbete med andra hundar. Ni kommer även att få prova på att spåra med er valp. På teoritillfällena ges bl.a information om inlärningsmetoder, flockbildning, valpens utveckling och vardaglig skötsel. På kursen får du också hjälp med att lösa problem samt tips och råd för att undvika de vanligaste misstagen när det gäller inlärning och hunduppfostran.

 Viltspår för nybörjare. I praktiken innebär viltspår att hunden tränas för att spåra efter vilt som blivit skadat vid t ex jakt eller trafikolyckor. Men viltspår är också en rolig och stimulerande aktiveringsform som passar alla hundar. I denna kurs får du och din hund möjlighet att lära dig om viltspår från grunden. Vi kommer att gå igenom praktiska detaljer kring spårläggning, utrustning osv, samt självklart även prova på att spåra.