IT/PR-gruppen

Urban Norlén är sammankallande i gruppen och Ann Wanker ingår.

Urban arbetar med framställan och utskick av vårt medlemsblad som skickas ut per mail en gång i månaden och Ann hemsidan.

För att hålla hemsidan "levande" är vi beroende av att ni medlemmar mailar in material. Maila till webmaster@ahusbk.se när du vill ha någon bild publicerad i fotoalbumet eller något annat.

vila