IT/PR-gruppen

Mia Nilsson är ansvarig för IT/PR och Ann Wanker ingår i gruppen.

MIa arbetar med framställan och utskick av vårt medlemsblad som skickas ut per mail en gång i månaden och Ann hemsidan.

För att hålla hemsidan "levande" är vi beroende av att ni medlemmar mailar in material. Maila till webmaster@ahusbk.se när du vill ha någon bild publicerad i fotoalbumet eller något annat.

vila